• okulary
 • dekra1
 • gostynin
 • euromedia
 • wulkanizacja

  marqs AKmedia viper 

WYSZUKAJ OGŁOSZENIE

PUBLICYSTYKA

PORADY PRAWNE

ANIMAL GHOST

PARTNERZY

 • gmina.png
 • UM2.jpg
 • christmas.jpg
 • soft.jpg
 • medicus.png
 • jk.png
 • alabnowe.gif
 • fantastyczne_zwierzeta_zbrodnie_grindelwalda.jpg
 • maxresdefault.jpg
 • wegiel.png
środa, 01 lipca 2009 00:00

REGULAMIN

Regulamin usług

DEFINICJE

Wydawca

Właściciel portalu internetowego gostynin24.pl

AK media Andrzej Adamski

ul. Langenfeld 32

09-500 Gostynin

tel. 24 235 30 85

kom. 692 453 484

kom. 785 955 985

Portal

Portal internetowy, działający pod adresem URL www.gostynin24.pl i wszystkimi pochodnymi tego adresu.

Klient

Osoba fizyczna lub prawna korzystająca z płatnych usług w serwisie gostynin24.

Usługa

Usługa wykonana przez Wydawcę na rzecz Klienta - w szczególności emisja reklamy w Portalu.
Dokładna lista, opis i aktualne ceny usług oferowanych przez Wydawcę znajduje się w załączniku pod regulaminem.

Zamówienie usługi

Zamówienia usługi można dokonać w jeden z następujących sposobów:

- telefonicznie – dzwoniąc pod numer telefonu (692 453 484 lub 785 955 985)

- mailowo – wysyłając wiadomość email (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Rezygnacja z zamówienia

Klient może zrezygnować z zamówienia telefonicznie lub mailowo bez ponoszenia konsekwencji finansowych nie później niż 2 dni przed datą rozpoczęcia realizacji zamówienia. W przeciwnym wypadku wydawcy przysługuje prawo do obciążenia Klienta wynagrodzeniem w wysokości 25% kwoty zamówienia.

Płatności

Płatność za usługę może być wykonana:
- z góry – po zamówieniu, na podstawie faktury PRO-FORMA
- z dołu – na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni od daty jej wystawienia (wymagane jest dodatkowe pisemne zlecenie)
- w inny sposób uzgodniony przez strony i zawarty w pisemnym zleceniu

Wymagania

Wszelkie materiały niezbędne do wykonania usługi oraz informacje o ewentualnych zmianach Klient musi dostarczyć Wydawcy najpóźniej 2 dni przed datą rozpoczęcia realizacji zamówienia. Niedotrzymanie tego terminu zwalnia Wydawcę z obowiązku realizacji zamówienia oraz z odpowiedzialności za szkody jakie mogą wyniknąć w konsekwencji. Jeśli w wyniku nieterminowości Klienta termin wykonania usługi ulegnie opóźnieniu, Klientowi nie przysługuje prawo do roszczeń wobec Wydawcy.

Realizacja zamówienia

Usługa zostanie wykonana po złożeniu zamówienia, w terminie i na warunkach wyznaczonych w zamówieniu. Wydawca może odmówić realizacji zamówienia o ile nie spełnia warunków niniejszego regulaminu lub jest niezgodna z obowiązującym prawem.

Reklamacje

Reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po wykryciu ewentualnych wad, nie później niż 7 dni po zakończeniu realizacji zamówienia. Po upływie tego terminu realizacje nie będą rozpatrywane. Reklamacje można składać mailowo lub listownie na adres w/w.
Reklamacje zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
Ewentualne odszkodowanie z tytułu wyrządzonej przez Wydawcę szkody nie może przekroczyć wartości zamówienia.

Odpowiedzialność

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w Portalu przez Klienta w związku z zamówionymi usługami.
Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z oświadczeniem, że posiada on wszelkie prawa do posługiwania się materiałami, które udostępnia Wydawcy w celu wykonania usługi oraz, że materiały te są zgodne z obowiązującym prawem. Konieczność naprawienia wszelkich szkód wynikłych z niezastosowaniem się Klienta do powyższych zapisów (łącznie z kosztami procesu lub innego postępowania prawnego oraz innymi uzasadnionymi wydatkami poniesionymi w związku z roszczeniami osób trzecich) leży po stronie Klienta.

Uwagi ogólne

Wydawca może odmówić, zażądać zmian lub zaprzestać realizacji usługi w przypadku gdy:

- treść lub forma reklamy są sprzeczne z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub regulaminem Portalu

- osoba trzecia, właściwy organ lub instytucja powołana do czuwania nad przestrzeganiem przepisów prawa lub innych norm zgłosiły zastrzeżenia dotyczące realizacji zamówionej usługi

- klient nie spełni warunków zamówienia (w szczególności gdy płatność za usługę jest opóźniona)

Niniejszy regulamin ma zastosowanie jedynie w przypadku klientów zamawiających usługi bezpośrednio związane z prowadzoną przez nich działalnością. W przeciwnym przypadku prowadzone mogą być ustalenia indywidualne.


Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2009 r.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Więcej w tej kategorii: « CENNIK POGODA »

Dodaj komentarz

GALERIA ZDJĘĆ

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Pogoda Gostynin z serwisu
OSKP Lisek
facebook_page_plugin