•  
   
   
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
 •  
 

 

 
 

 

 

  

 
 

Felietony

 • Cudze chwalicie, a czy swoje znacie?
  Cudze chwalicie, a czy swoje znacie? Część Gminy Gostynin jest perełką krajobrazową pojezierza gostynińsko-włocławskiego. Szczególnie urokliwe są pagórkowate tereny położone nad…
 • Być życzliwym
  Być życzliwym Nasza codzienność niekiedy jest monotonna. Dni wypełnione są zmartwieniami i licznymi obawami: strach przed utratą…
 • Strach, który zniewala
  Strach, który zniewala Nie tak dawno podczas zajęć w szkole jeden z uczniów podczas dyskusji rzucił ostentacyjnie hasło…

Porady prawne

 • O majątku wspólnym małżonków
  O majątku wspólnym małżonków Do redakcji wpłynęło pytanie dotyczące składników majątku wspólnego małżonków. Sytuacja Naszego Czytelnika jest następująca: jego…

 
 1. 1
 2. 2
 3. 3

next
prev
 •  
 •  

Uwaga
 • Lack of access rights - File '/images/stories/0news/2011/11/pn_1.jpg'
 • Lack of access rights - File '/images/stories/0news/2011/11/turniej8j.jpg'
 • Lack of access rights - File '/images/stories/0news/2011/11/higer2.jpg'
 • Lack of access rights - File '/images/stories/0news/2011/11/higer1.jpg'
Od soboty 19 listopada Policja i Straż Miejska będą mogły karać mandatami osoby handlujące w miejscach do tego nieprzeznaczonych, np. wzdłuż ulic.
piątek, 18 listopada 2011 10:59

"Szybcy i śmieszni" - najnowsza sceniczna superprodukcja kabaretu Paranienormalni jest już grana! W najnowszym programie zobaczyć można zupełnie nowe postacie: boksera z zanikami pamięci, kulturalnego rabusia, psychologa sportowego, ale i znaną już doskonale Mariolkę w nietypowym dla niej anturażu.
czwartek, 17 listopada 2011 21:16

Grażyna Dutkiewicz wśród dorosłych, Alicja Bartosiak wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i Marlena Godlewska w kategorii szkół gimnazjalnych – to laureaci XV Turnieju Jednego Wiersza, jaki odbył się w czwartek w Miejskim Centrum Kultury.
czwartek, 17 listopada 2011 20:59

W Miejskim Przedszkolu Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym odbył się „Bal jesienny”. Dzieci w przebraniu duszków, wróżek, grzybów i leśnych zwierząt, tańczyły przy wesołej muzyce.


czwartek, 17 listopada 2011 10:34

Na zamku odbyła się w środę biesiada historyczna z cyklu "Za zamkową bramą..." poświęcona rodzinie Higersbergerów. Do Gostynina przyjechali potomkowie dawnych właścicieli Rataj.
środa, 16 listopada 2011 22:51

Szkoła Podstawowa Nr 3 przystąpiła do konkursu pt. "Ekorewolucja" organizowanego przez Tesco. Uczniowie nagrali dwuminutowe filmiki ze swoich akcji i proszą o poparcie.

środa, 16 listopada 2011 22:04

Samorząd Województwa Mazowieckiego zlecił przygotowanie Wstępnego Studium Wykonalności dla budowy nowej linii kolejowej w relacji Modlin-Płock. Miało ono na celu wnikliwą analizę wszystkich aspektów inwestycji – czy jest ona możliwa do przeprowadzenia, z jakimi kosztami należy się liczyć i jaki podmiot mógłby ją realizować.

W ostatnich latach wiele mówiło się w Płocku o potrzebie budowy połączenia kolejowego Płock-Modlin. To studium, którego wyniki dzisiaj prezentujemy jest pierwszym, konkretnym krokiem w tym kierunku. Przede wszystkim musieliśmy sprawdzić czy w ogóle istnieje potrzeba budowy takiej linii, czy i jakie są możliwości jej przeprowadzenia, a także jakie będą jej koszty. Podsumowując taka potrzeba i możliwość jest, trzeba się natomiast zastanowić kto tę inwestycję powinien przeprowadzić i w oparciu o jakie środki – podkreślił marszałek Adam Struzik. – Jeśli to połączenie powstanie, na pewno skróci się czas dojazdu z Płocka do Warszawy. W tej chwili przejazd pociągu na tej linii trwa ok. 2,5 godziny, po nowej trasie mogłoby to być ok. 50 minut – dodał.

Studium zostało przygotowane przez konsorcjum IDOM na zlecenie samorządu województwa. Objęło analizy środowiskowe, społeczno-gospodarcze, techniczne, ruchowo-przewozowe, finansowo-ekonomiczne oraz instytucjonalne i prawne, a także strategii i przebiegu linii. Analizom towarzyszyły również konsultacje społeczne w trzech powiatach – płońskim, płockim oraz nowodworskim. Mieszkańcy w badaniach ankietowych pozytywnie ocenili projekt budowy linii kolejowej Płock-Modlin.

Wykonano również wstępny kosztorys budowy i analizę możliwości finansowania projektu. Wykazały one, że projekt powinien uzyskać finansowanie ze środków europejskich, a jego orientacyjna wartość to 1,6 mld zł. Wstępna analiza instytucjonalna wykazała również, że najlepszymi rozwiązaniami byłoby powierzenie realizacji inwestycji w całości podmiotowi prywatnemu lub budowy linii przez podmiot publiczny, a następnie przekazania jej do zarządzania podmiotowi prywatnemu.

Kluczowe znacznie dla przeprowadzenia inwestycji będzie miała decyzja o sklasyfikowaniu jej, jako linii o znaczeniu państwowym. Decyzja ta będzie miała przełożenie m.in. na finansowanie linii. Gdyby linia ta została zakwalifikowana jako linia o znaczeniu państwowym oznaczałoby to, że to nie samorząd województwa a PKP PLK S.A. powinna być inwestorem przedsięwzięcia. W takim przypadku PKP PLK S.A. mogłaby skorzystać z uproszczonego trybu uzyskiwania lokalizacji i realizacji takiej linii, możliwe byłoby także skorzystanie z szerszego katalogu źródeł finansowania.

Studium podzielone zostało na dwa etapy. Pierwszy etap obejmował analizy korytarzy. W każdym z korytarzy szukano optymalnych przebiegów osi nowej linii kolejowej. Analizowane były kolizje z istniejącą infrastrukturą, zabytkami oraz obszarami chronionymi. Etap ten został zakończony analizą wielokryterialną, w której wskazane zostały trzy najlepsze warianty przebiegu linii. Dla wybranych wariantów wykonane zostały prognozy ruchu i analizy ekonomiczno finansowe.

Drugi z trzech zaproponowanych wariantów został wskazany jako najbardziej korzystny. Charakteryzuje się zarówno najniższymi kosztami budowy, jak i największymi korzyściami wynikającymi z oszczędności m.in. czasu pasażerów i redukcji kosztów zewnętrznych. Wariant ten przebiega możliwie najkrótszą drogą z Płocka do portu lotniczego w Modlinie. Taki przebieg linii powoduje małą ilość kolizji z drogami wojewódzkimi i krajowymi oraz krótkie czasy przejazdu. Na planowanej linii mógłby odbywać się zarówno ruch pasażerski, jak i towarowy. Maksymalna prędkość pociągów pasażerskich to ok. 160 km/h, natomiast towarowych 100 km/h.

Przebieg linii kolejowej w tym wariancie rozpoczyna się w miejscu styku z bocznicą kolejową w pobliżu Lotniska Modlin. Linia kolejowa biegnie wzdłuż drogi ekspresowej S-7, po czym przecina ją i kieruje się na zachód. W pobliżu wsi Emolinek byłaby możliwa budowa przystanku/stacji kolejowej. Następnie linia biegnie w kierunku zachodnim, w okolicach wsi Nowe Przybojowe i Nowe Radzikowo. Dalej oś korytarza przechodzi na południe od miejscowości Nieborzyn, gdzie mogłaby powstać stacja/przystanek. W pobliżu miejscowości Kobylniki (kolejny przystanek), linia kolejowa krzyżuje się z drogą krajową DK 50. Dalej linia kieruje się na zachód przechodząc przez tereny gmin Mała Wieś i Bodzanów. W pobliżu miejscowości Bodzanów mogłaby powstać kolejna stacja kolejowa. Przewiduje się obejście tej miejscowości od strony północnej, co pozwoli na ominięcie terenu chronionego krajobrazu. Następnie trasa kieruje się na północny-zachód. W pobliżu miejscowości Święceniec zaproponowano lokalizacją przystanku osobowego. Następnie linia przebiega w okolicach kompleksu petrochemicznego w gminie Słupno i w Płocku włącza się w istniejącą linię LK-33. Całkowita długość linii kolejowej w wariancie drugim wynosi około 67,9 km.

 

Marta Milewska
Rzecznik Prasowy
Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego
środa, 16 listopada 2011 21:39

Remont i adaptacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Sannikach na Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina przebiega zgodnie z planem. Właśnie zakończył się pierwszy etap prac – ukończono remont najważniejszych elementów konstrukcyjnych pałacu. Trwa także rewaloryzacja parku. Dzięki pracom konserwatorskim natrafiono na szereg ciekawych, nieznanych dotąd zabytków.

Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Sannikach trwa od stycznia tego roku. Ma na celu po pierwsze przywrócenie zarówno pałacowi, jak i parkowi dawnego blasku, a po drugie dostosowanie pałacu do nowej funkcji czyli roli Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina. Nie jest to rola przypadkowa. W 1828 r. przyszły kompozytor spędził tu bowiem wakacje u rodziny swojego szkolnego kolegi Konstantego Pruszaka. Ta duża inwestycja jest możliwa dzięki środkom unijnym przyznanym przez samorząd województwa mazowieckiego. Wartość projektu to aż 20 mln zł, z czego 17 mln zł to dofinansowanie w ramach RPO WM.

Pierwsze prace budowlane  rozpoczęto w połowie stycznia 2011 r. Już w lutym br. pod grubymi warstwami tynku dokonano pierwszych ciekawych odkryć. Odnaleziono bardzo dobrze zachowane i cenne polichromie oraz nieznane wcześniej elementy architektoniczne. To jednak nie koniec. W kolejnych miesiącach udało się odnaleźć fragmenty ręcznie malowanych tapet,  fundamenty budynku sprzed XIX w., a także zabytkową fontannę oraz  inne nieznane wcześniej fragmenty budynków. Co ciekawe, przeprowadzone badania architektoniczne, archeologiczne i konserwatorskie pozwoliły  również ustalić, że istniejący pałac jest znacznie starszy niż pierwotnie sądzono i pochodzi prawdopodobnie z początku XIX, a nie jak sądzono – XX w.

Znaleziska są cenne nie tylko z powodu ich wartości historycznej, ale także dlatego, że są to  oryginalnie zachowane zdobienia ścian i sufitów, jakie mógł podczas swoich wakacyjnych wizyt podziwiać młody Fryderyk.

Oczywiście odkrycia spowodowały konieczność wprowadzenia pewnych zmian  w projektach. Mimo to, postępy prac przebiegają zgodnie z planem. Do tej pory udało się wykonać w całości roboty konstrukcyjne. Wstawiono nowe stropy żelbetowe, wymieniono też w całości konstrukcję dachu i wykonano nowe pokrycie z blachy tytan-cynk. Dobudowano także zniszczone fragmenty przybudówki i oranżerii. Duże wrażenie robi również nowa elewacja budynku. Położono nowe tynki, wymieniono stolarkę okienną na nową, ale odwzorowaną na zachowanych oryginalnych oknach. Przeprowadzono również prace mniej spektakularne dla zwiedzających, ale niezwykle ważne dla budynku – naprawiono fundamenty obiektu. Obecnie trwają prace instalacyjne wewnątrz pałacu.

Wielka przemiana czeka również zabytkowy park okalający pałac. Przywrócono już dawny układ dróg i alejek, zagospodarowano zieleń, w tym drzewa i krzewy.

Zmiany w Sannikach to także dobra wiadomość dla mieszkańców gminy. Część zespołu parkowego  została bowiem zaadaptowana na ich potrzeby. Powstała część rekreacyjno-sportowa ze sceną letnią oraz kompleksem boisk sportowych. W ten sposób park będzie nie tylko atrakcją dla turystów, ale i miejscem tętniącym życiem, w którym mieszkańcy będą chętnie spędzać wolny czas.

Przewidywane zakończenie prac planowane jest na 2012 r. Generalnym wykonawcą inwestycji jest Firma „WINNICKI" z Sochaczewa, która zrealizowała także rewaloryzację Żelazowej Woli, wybudowała muzeum w Palmirach oraz przeprowadziła gruntowną rewaloryzację zabytkowej Resursy i kręgielni w Żyrardowie.


Marta Milewska
Rzecznik Prasowy
Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego

Monika Dziekan
Rzecznik prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
środa, 16 listopada 2011 21:28

Rusza XII edycja rozgrywek Miejskiej Ligi Piłki Nożnej i I edycja rozgrywek Gostynińskiej Ligi Oldbojów.
środa, 16 listopada 2011 13:31

"Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję ..." słowa roty ślubowania wypowiedział dzisiaj (16.11.) nowy policjant przyjęty w szeregi gostynińskiej policji.
środa, 16 listopada 2011 10:02

Już od najmłodszych lat rozbudzamy w dzieciach miłość do Ojczyzny, uczymy patriotyzmu i poszanowania symboli narodowych. - Patriotyzm trzeba w narodzie pielęgnować i to jest zadanie dla nas wszystkich - takimi słowami rozpoczęła we wtorek uroczystą akademię z okazji Święta Niepodległości Iwona Adamczyk - dyrektor Przedszkola Samorządowego w Sannikach.
wtorek, 15 listopada 2011 21:29

Education First - największa na świecie instytucja oferująca międzynarodowe programy edukacyjne tj. kursy językowe oraz studia za granicą, wystartowała z konkursem języka angielskiego - EF Global English Challenge - skierowanym do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Polega on na sprawdzeniu umiejętności językowych grup z całego świata poprzez wypełnienie elektronicznego testu do 23. grudnia 2011. W rywalizacji mogą wziąć udział nauczyciele angliści wraz z zespołem piętnastu uczniów. Do zdobycia jest wiele cennych nagród m.in. dwutygodniowy wyjazd na kurs języka angielskiego w Wielkiej Brytanii dla całej grupy oraz ich nauczyciela.

Ideą konkursu jest zwiększenie motywacji do dalszej nauki języka angielskiego poprzez uczestnictwo w międzynarodowej rywalizacji. „Gorąco zachęcam do udziału w konkursie EF Global English Challenge. Z uwagi na międzynarodowy charakter testu nauczyciele mają niepowtarzalną okazję aby sprawdzić poziom znajomości języka angielskiego uczniów oraz porównać stopień ich umiejętności z poziomem w innych szkołach, w kraju i za granicą.” przekonuje Marlena Szymanek – dyrektor zarządzający polskiego biura EF.

Aby wziąć udział w tej edukacyjnej zabawie nauczyciel języka angielskiego rejestruje swoją klasę na stronie EF www.ef.pl/englishchallenge. Następnie test w wersji elektronicznej musi wypełnić co najmniej piętnastu uczniów. Pytania testowe obejmują rozumienie ze słuchu, słownictwo i gramatykę oraz rozumienie tekstu pisanego. Nauczyciele mają możliwość zbadania efektywności uczniów poprzez zastosowanie interaktywnych i nowatorskich metod nauczania. Dodatkowo każdy nauczyciel uzyska dostęp do bezpłatnych materiałów dydaktycznych opracowanych przez dział metodyki EF Education First.

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają certyfikaty British Council potwierdzające ich umiejętności językowe. Trzy grupy, które osiągną najlepszy wynik w Polsce wygrają cenne nagrody.  Dodatkowo spośród wszystkich grup biorących udział w tym międzynarodowym konkursie zostanie wylosowany jeden zespół, który wygra dwutygodniowy kurs języka angielskiego w placówce EF zlokalizowanej w Wielkiej Brytanii wraz z zakwaterowaniem, całkowitym wyżywieniem oraz transportem. Nagroda jest ważna dla 15 uczniów w wieku 13 – 18 lat oraz ich nauczyciela. Wszystkie grupy biorące udział w EF Global English Challenge otrzymają także specjalnie zniżki na zagraniczne kursy językowe.

Konkurs trwa do 23. grudnia 2011, natomiast już 9. stycznia 2012 zostaną ogłoszeni szczęśliwi zwycięzcy losowania.

Szczegółowych informacji udziela biuro EF w Warszawie. Osobą kontaktową jest  Pani Aleksandra Kodłubańska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. +48 22 825 61 81.

EF Education First jest światowym liderem w organizacji międzynarodowych programów edukacyjnych. Organizacja powstała w 1965 roku a jej misją jest przełamywanie barier geograficznych, kulturowych oraz językowych. EF posiada 400 własnych szkół i biur sprzedaży w ponad 50 krajach. Globalna sieć EF obejmuje 9 tysięcy pracowników, 25 tysięcy nauczycieli i przewodników. Do tej pory EF pomogło ponad 15 milionom ludzi  na całym świecie w nauce nowego języka, odkrywaniu świata i zdobywaniu stopni naukowych. Firma specjalizuje się w organizacji zagranicznych kursów językowych, programów akademickich, podróży językowych oraz wymian kulturowych. Autorski program EF Efekta ™ System jest jednym z najbardziej zaawansowanych metod nauki języka angielskiego łącząc nauczanie indywidualne z najnowszą technologią interaktywną. EF Education First prowadzi kursy językowe dla ponad 1200 międzynarodowych firm. Firma była także oficjalnym partnerem organizującym szkolenia językowe w trakcie Olimpiady w Pekinie. Obecnie pomaga w przygotowaniach do Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi oraz Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Brazylii, w 2014. W Polsce biuro EF działa od roku 1997 roku w Warszawie.

ar.

wtorek, 15 listopada 2011 19:09

 

 

 

 

Ostatnie Komentarze

 • Koks14
  "Jeszcze nie widziałem nikogo, kto stracił wiarę, czytając Marksa, za to widziałem wielu, którzy ...

  Czytaj więcej...

   
 • Koks14
  #12 lolek Brawo brawo brawisimooooooo ooo

  Czytaj więcej...

   
 • mateusz4
  Nie było żadnego dudobusa. Pan Duda przyjeżdża 14 kwietnia i wtedy się policzymy.Zwole nnicy PO macie ...

  Czytaj więcej...

   
 • ToJo
  W Poznaniu na dworcu sok ze świeżego pomarańcza (sztuk raz !!!) kosztuje 16 zet, w Berlinie 2,5 Euro.

  Czytaj więcej...

   
 • nbnv
  panie Andrzeju,dlacze go pan nie napisał,że było nikłe zainteresowanie dudabusem tak jak to było z ...

  Czytaj więcej...

Facebook

Pogoda

Pogoda Gostynin z serwisu

Kontakt

 
Jeśli macie pytanie do redaktora serwisu lub administratora to zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego.
 

 

 

 

Jeśli macie pytania dotyczące Porad prawnych to możecie przesłać je poprzez poniższy formularz kontaktowy.