telefon

 •  
  garstka
 •  
  petecki gostynin 1000x300 praca
 •  
  dekra1
 •  
  Kuźnia Smaków
 • korytkowski.jpg
 •  

  zamek

 •  
  baner 21.01
 •  
  radca prawny
czwartek, 31 sierpnia 2017 18:00

Szkolenie grupowe w ramach projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)" - spawanie

 

Nazwa i zakres szkolenia

Liczba miejsc dla uczestników szkolenia

Orientacyjny czas trwania szkolenia
w godzinach

Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone

Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji/ uprawnień

Spawanie metodą MAG (135) w zakresie spawania złączy doczołowych blach.

Program szkolenia zgodny z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa. Procesy spajania i pokrewne spajaniu, urządzenia i sprzęt do spawania, technika i technologia spawania, przepisy wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa, konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie, BHP, praktyczna nauka spawania, Trening spawania złączy pachwinowych blach w pozycji PA,PB,PF,

-Trening spawania złączy doczołowych blach w pozycji PA,

PF,PC,

-Trening spawania w różnych pozycjach drutem rdzeniowym oraz doskonalenie umiejętności w spawaniu drutem pełnym.

10

240 h.

Osoby bezrobotne poniżej 30 roku życia z wykształceniem min. zasadniczym zawodowym, bez przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w szkoleniu.

- Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,

- Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia,

- Świadectwo Egzaminu Spawacza,
- Książka Spawacza wraz z

odpowiednim wpisem dotyczącym uzyskanych uprawnień.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie w dniach 18.08.2017 r. do 31.08.2017 r. ogłasza nabór uczestników na szkolenie grupowe w ramach projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1 w zakresie:

Powyższe szkolenie będzie realizowane w terminie: wrzesień-listopad 2017 r.

Każdemu uczestnikowi szkolenia w okresie odbywania szkolenia, przysługuje stypendium w wysokości maksymalnie 997.40 zł (jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie), finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode, w wieku od 18 do 29 lat, zamieszkałe na terenie powiatu gostynińskiego, bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, w tym osoby niepełnosprawne (należące do II profilu pomocy, w uzasadnionych przypadkach I profilu pomocy) które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym PO WER 2014-2020.

Osoby z kategorii NEET- to osoby młode, które spełniają łącznie trzy następujące warunki:

 • nie pracują,

 • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),

 • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, będzie badane czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

Wsparcie dla osób młodych będzie udzielane zgodnie za standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce tzn. w ciągu 4 miesięcy zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu dla grup:

 • osoby do 25 r.ż. – 4 miesiące liczone od dnia rejestracji w urzędzie,

 • osoby powyżej 25 r.ż. – 4 miesiące liczone są od dnia przystąpienia do projektu.

Osoba ubiegająca się o skierowanie na wybrane przez siebie szkolenie grupowe powinna:

 • wypełnić kartę kandydata na szkolenie,

 • zgłosić się do właściwego doradcy klienta, który wypełnia cz. II karty Kandydata,

 • wypełnioną kartę kandydata na wybrane przez siebie szkolenie grupowe złożyć w

wymaganym terminie, tj. w dniach 18.08.2017r. do 31.08.2017r. w pok. 12 I piętro.

Zasady organizowania szkoleń grupowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie wraz z Kartą kandydata na szkolenie można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 12 I piętro lub ze strony internetowej www.pup-gostynin.pl w zakładce: Szkolenia – 2017 r. – Informacje dla osób bezrobotnych – Szkolenia grupowe finansowane ze środków EFS.

Osoba do kontaktu: Agata Kamińska – specjalista ds. rozwoju zawodowego, PUP Gostynin, ul. Płocka 66/68, pok. 12, I piętro, tel: 24 269 71-52.

VIDEO fb yt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

 • michalski.jpg
 • kieplin.jpg
 • ZAntczak.jpg
 • KSwierzynska.jpg
 • TSzczepaniak.jpg
 • wieczorek.jpg
 • SWlodarzewski.jpg
 • JChmielecki.jpg
 • JGogowska.jpg
 • MSkonieczna.jpg
 • EKorytkowska.jpg
 •  

  zamek

 •  
  baner 21.01
 •  
  radca prawny

Geodezja

NAJNOWSZE KOMENTARZE