G24

 • baner green horizon 2 1000x300 

 • Bajka
 • K2
 • zamek
   
 • petecki
   
 • roman
   
 • 600x200 
 • stihl
czwartek, 27 sierpnia 2020 15:30

Poszukujemy osoby do pracy na stanowisko technik ds. eksploatacji systemu ciepłowniczego

ECO Kutno Sp. z o.o. jest firmą należącą do grupy kapitałowej ECO S.A. świadczącą swoje usługi na terenie 10 województw w Polsce. Jesteśmy firmą z branży energetycznej o charakterze lokalnym, całość produkowanej energii elektrycznej i cieplnej oraz świadczone usługi trafiają na rynek, który swoim obszarem obejmuje miasto Kutno.

W chwili obecnej poszukujemy osoby do pracy na stanowisko:

Technik ds. eksploatacji systemu ciepłowniczego.

Miejsce pracy: Kutno

Opis stanowiska:

 • eksploatacja węzłów i sieci ciepłowniczych,
 • eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych AKPiA,
 • remonty i konserwacja węzłów cieplnych,
 • usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych oraz hydraulicznych,
 • eksploatacja monitoringu sieci i węzłów cieplnych,
 • obsługa pogotowia ciepłowniczego.

Wymagania:

 • wykształcenie: zawodowe / średnie,
 • prawo jazdy kat. B,
 • doświadczenie w pracy przy urządzeniach, instalacjach elektrycznych i/lub hydraulicznych.

Oferujemy:

 • Pracę w Grupie Kapitałowej o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Szkolenia podwyższające kwalifikacje i zapewniający ciągły rozwój zawodowy.
 • Praktykę niezbędną do uzyskania uprawnień grupy I i II.
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • System wynagrodzeń dodatkowych.
 • Pakiet świadczeń pozapłacowych.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV pocztą elektroniczną na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem "Technik ds. eksploatacji systemu ciepłowniczego."

Prosimy o podpisanie i załączenie do aplikacji poniższej zgody związanej z przetwarzaniem danych osobowych.

Zainteresowanych informujemy, iż nadesłanych ofert nie zwracamy.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi osobami.


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja, ________________________________________________, wyrażam zgodę na wykorzystanie przez

(imię i nazwisko)

Administratora Danych Osobowych – ECO Kutno Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Metalowej 10, 99-300 Kutno (KRS: 0000187742, NIP: 7750000835), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon +48 24 253 30 59; zwanego dalej: Administratorem), danych osobowych w celach:

przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Technika ds. eksploatacji systemu ciepłowniczego.

_________________________ ___________________________

(data) (podpis)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Poniżej szczegółowe informacje z tym związane.

 1. ECO Kutno Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Metalowej 10, 99-300 Kutno (KRS: 0000187742, NIP: 7750000835, dalej: Administrator) jest administratorem Państwa danych osobowych. Można się z nami skontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres naszej siedziby, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczne:+48 24 253 30 59. Więcej informacji o nas znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.ecosa.pl.
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którymi może Państwo się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby wskazany w pkt. 1).
 3. Państwa dane przetwarzamy w celu:
 • podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem umowy na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO1),
 • zawarcia umowy o staż i czynności związanych z przeprowadzeniem całości procesu rekrutacyjnego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wykorzystania dla celów rekrutacyjnych na poczet przyszłych rekrutacji prowadzonych przez ECO Kutno Sp. z o.o. – na wyraźne stwierdzenie kandydata, wyrażające zgodę na przetwarzanie informacji dla przyszłych celów rekrutacyjnych, zawartej w przekazanej aplikacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 1. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom podmiotów: podmiotom z Grupy Kapitałowej ECO, podmiotom współpracującym z nami w świadczeniu usług, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, prowadzącym działalność płatniczą, nabywającym wierzytelności, biurom informacji gospodarczej, kancelariom prawnym, firmom księgowym, firmom informatycznym.
 2. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 3. Państwa dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy.
 4. Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy przez czas jej trwania oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
 5. Podanie przez Państwa danych w celu zawarcia i wykonywania umowy jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem przedstawienia oferty i zawarcia umowy. Jeżeli nie podadzą Państwo danych możemy odmówić przedstawienia oferty i zawarcia umowy.
 6. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwane dalej: RODO.

VIDEO fb yt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

 • musial.jpg
 • brylinska.jpg