telefon

 •  
  garstka
 •  
  petecki gostynin 1000x300 praca
 •  
  dekra1
 •  
  Kuźnia Smaków
 • korytkowski.jpg
 •  

  zamek

 •  
  baner 21.01
 •  
  radca prawny
czwartek, 10 grudnia 2020 19:55

Ruszyły zapisy do turnieju GOSTYNIN CUP 2021

 

ORGANIZATOR: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie

PARTNERZY:

Izolbet Producent Materiałów Budowlanych

Burmistrz Miasta Gostynina

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gostyninie

Płocki Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Płocku

MKS ”MAZUR” Gostynin

PG SPORT

p. Paweł Grabowski

ALIOR BANK PARTNER o/GOSTYNIN

PATRONAT MEDIALNY:

Radio Q

Gostynin24

GostyninInfo

CEL TURNIEJU: popularyzacja sportu poprzez udział w turniejach piłkarskich, propagowanie piłki nożnej jako jednej z form czynnego wypoczynku, integracja środowiska „piłkarskiego”, wyłonienie najlepszej drużyny w halowej piłce nożnej

MIEJSCE TURNIEJU: • Hala Sportowa MOSiR w Gostyninie, ul. Kutnowska 7, • pełnowymiarowe boisko do gry w halową piłkę nożną, • bramki o wymiarach 3 x 2 m,

TERMIN TURNIEJU: 16.01.2021r./sobota/ godz.9.00 – rozpoczęcie pierwszego meczu

WPISOWE: Wysokość wpisowego ustala się na kwotę 500 zł,- od drużyny

ZASADY UCZESTNICTWA: • W turnieju planowany jest udział max.12 drużyn, które drogą losowania przydzielone zostaną do 3 grup eliminacyjnych. Każda grupa złożona będzie z 4-ch drużyn. Przewidywany system rozgrywek w grupach „każdy z każdym”, • Drużyny zgłoszone powinny posiadać jednolite stroje oraz obuwie do gry na hali, • Zawodnicy zgłoszeni do turnieju zobowiązani są do występowania w czasie turnieju ze stałym numerem na koszulce, zgodnie z wpisem na liście imiennej zawodników, • W turnieju mogą występować zawodnicy zgłoszeni do struktur PZPN oraz macierzystych związków - formuła OPEN.

TERMIN ZGŁOSZEŃ: do dnia 31.12.2020r. telefonicznie bądź mailowo na adres Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie 09-500 Gostynin ul. Sportowa 1 tel.24 235 33 97 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Losowanie grup w siedzibie Ośrodka przy ul. Sportowej 1 w Gostyninie dnia 08.01.2021 r. o godz.10.00. Po dokonaniu oficjalnego zgłoszenia, wpłaty za udział w turnieju prosimy uiszczać w Nowym Roku 2021, w terminie do dnia 08.01.2021r. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie - do momentu rozpoczęcia losowania - / tj. do dnia 08.01.2021 r. do godz.10.00/ wyklucza drużynę z udziału w turnieju. Wpłaty prosimy dokonywać na konto: nr konta: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie 26 1020 3974 0000 5902 0217 8788 PKO BP o/Gostynin

CZAS GRY: • Wszystkie mecze trwają 1x15 min. / w ostatniej minucie meczu przy wyniku remisowym lub z różnicą jednej bramki - czas gry jest zatrzymywany podczas każdej przerwy w grze, • Czas gry w trakcie meczu, oprócz ostatniej minuty meczu może być zatrzymany tylko na wniosek sędziów prowadzących zawody, • Każda drużyna ma możliwość skorzystania jeden raz podczas meczu z tzw. „czasu dla drużyny”, tj. 1 minuty przerwy dla zespołu podczas przerwy w grze przy posiadaniu piłki, • Zakończenie meczu wyznacza dźwięk z syreny. Początkowy dźwięk syreny oznacza koniec, 

PRZEPISY GRY: • Drużyny składają się z maksymalnie 12-tu uczestników (10 zawodników+2-ch opiekunów).

UWAGA: Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodzica (opiekuna prawnego). • W rozgrywkach biorą udział wyłącznie zawodnicy wyszczególnieni na liście zgłoszeniowej danej drużyny. • Ilość zawodników na placu gry 5 (4 + bramkarz), • Zawody rozgrywane są piłkami do futsalu, • Mecze rozgrywane są systemem „każdy z każdym” w rywalizacji grupowej, • Po 2 najlepsze zespoły z każdej grupy awansują do II fazy rywalizacji turniejowej, • Obowiązuje zakaz gry wślizgiem w zasięgu gry – karany rzutem wolnym bezpośrednim, a w polu karnym rzutem karnym / wyjątek stanowi bramkarz we własnym polu karnym, • Rzut karny wykonywany jest z odległości 7 m od linii bramkowej, • W turnieju obowiązuje zasada fauli akumulowanych: pierwsze 4 przewinienia karane są rzutami wolnymi, 5 faul i każdy następny danej drużyny karany jest tzw. przedłużonym rzutem karnym z odległości 9 m. • W meczach finałowych: pierwsze 3 przewinienia karane są rzutami wolnymi, wtedy 4 przewinienie jest karane rzutem karnym przedłużonym, • Wznowienie gry nogą z linii lub sprzed pola gry, przy każdym wznowieniu gry piłka leży nieruchomo. • Czas na wykonanie wznowienia gry wynosi 4 sekundy, • Bramkarz wznawia grę z rzutu od bramki ręką, a piłka musi opuścić pole karne, • Bramkarz na własnej połowie może mieć kontakt z piłką maksymalnie przez 4 sekundy, po przekroczeniu tego czasu sędzia zarządzi rzut wolny pośredni z miejsca przewinienia, • W przypadku uderzenia piłki o sufit, gra będzie wznowiona przez zawodnika drużyny przeciwnej z najbliższego miejsca kontaktu z sufitem z linii bocznej boiska, • Odległość zawodnika drużyny przeciwnej od wykonawcy rzutu z rogu lub autu minimum 3 metry, przy pozostałych rzutach minimum 5 metrów, • Gol nie będzie uznany, jeśli piłka wpadnie do bramki bezpośrednio z wrzutu lub zagrania piłki ręką bramkarza drużyny przeciwnej przy wznowieniu lub w trakcie gry, • Zmiany można wykonywać tylko w wyznaczonej strefie, • Nieprzestrzeganie wymaganej odległości od wykonawcy wrzutu lub rzutu lub też przeprowadzenie nieprawidłowej zmiany karane jest żółtą kartką, • Kary indywidualne: żółta kartka – 2 minuty, czerwona kartka – 4 minuty, • Zawodnik, który otrzymał czerwoną kartkę zostaje wykluczony do końca meczu, • Na miejsce zawodnika ukaranego czerwona kartką, drużynie przysługuje prawo wprowadzenia do gry innego zawodnika po 4 minutach gry w osłabieniu. W przypadku utraty bramki, drużyna w dalszym ciągu gra w osłabieniu. • Wykluczony zawodnik może pauzować w następnym meczu swojej drużyny, jeżeli został wykluczony za wybitnie niesportowe zachowanie lub brutalny faul. Decyzję podejmuje Organizator. • W przypadku utraty bramki przez drużynę grającą w osłabieniu na skutek kar czasowych za żółtą kartkę, drużyna osłabiona uzupełnia skład o jednego zawodnika, • W przypadku kary obopólnej zawodnicy odbywają karę do końca, niezależnie od ewentualnej utraty gola, • Bramkarz ukarany żółtą lub czerwoną kartką wędruje na ławkę kar, • Minimalna ilość zawodników podczas gry to 1 + 2, gdy kolejny zawodnik zostanie ukarany karą minutową – wówczas na miejsce ukaranego wchodzi zawodnik rezerwowy.

PUNKTACJA: • W rozgrywkach kolejność zespołów w tabeli ustala się wg ilości zdobytych punktów [zwycięstwo 3 pkt., remis 1 pkt., porażka 0 pkt.] • W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwa zespoły o kolejności miejsc decyduje kolejno: - bezpośredni wynik spotkania zainteresowanych drużyn, - korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach, - większa liczba strzelonych bramek, - dodatkowa seria rzutów karnych (po 3) lub też dodatkowo do wyłonienia zwycięzcy • W przypadku trzech drużyn posiadających taką samą ilość punktów o kolejności miejsc decyduje dodatkowa tabelka uwzględniająca tylko mecze między zainteresowanymi drużynami. • Do II fazy turnieju /półfinały/ awansują po 2 zespoły z każdej grupy, które zajmą odpowiednio 1, 2 miejsce w danej grupie, rywalizacja na tym etapie rozgrywek przebiegać będzie systemem „pucharowym” wg klucza: pierwsza drużyna grupy A, druga drużyna grupy C pierwsza drużyna grupy B, druga drużyna grupy A pierwsza drużyna grupy C, druga drużyna grupy B • Do rundy finałowej awansują zwycięzcy pojedynków, którzy rywalizować będą pomiędzy sobą systemem „każdy z każdym”. Kolejność pozostałych drużyn ustalona będzie na zasadzie „wartościowania”. • W przypadku uzyskania remisu w meczach półfinałowych i finałowych, sędzia zarządza wykonywanie rzutów karnych (po 3) lub też dodatkowo do wyłonienia zwycięzcy.

NAGRODY ZESPOŁOWE: • Puchary dla 3 drużyn , statuetki i dyplomy dla pozostałych drużyn, • Za zajęcie I miejsca nagroda pieniężna w wysokości 3.000 zł,- • II miejsce nagroda pieniężna w wysokości 1.500 zł,- • III miejsce nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł,

NAGRODY INDYWIDUALNE: • najlepszy zawodnik turnieju / statuetka + nagroda rzeczowa + dyplom • najlepszy bramkarz turnieju / statuetka + nagroda rzeczowa + dyplom • najlepszy strzelec turnieju / statuetka + nagroda rzeczowa + dyplom Organizator może zapewnić z własnej inicjatywy dodatkowe nagrody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki na terenie obiektu hali sportowej podczas całego turnieju. • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszczerbki na zdrowiu (wypadki) poniesione w czasie trwania turnieju. • Ubezpieczenie NW zespoły dokonują we własnym zakresie. • Zawodnicy winni posiadać aktualne badania lekarskie. • Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów. • Organizator zapewnia posiłek regeneracyjny dla zawodników i kierownictwa zespołów. • Za szkody wyrządzone przez zawodników na terenie hali sportowej odpowiada materialnie kierownik zespołu, a w przypadku jego braku kapitan zespołu. • Kierownik / kapitan zespołu zobowiązany jest do zapoznania z regulaminem wszystkich zawodników swojego zespołu, co potwierdza własnoręcznym czytelnym podpisem na liście zgłoszeniowej do turnieju. • Zawody prowadzić będą sędziowie wyznaczeni przez KS POZPN w Płocku. • Wszelkie zastrzeżenia i protesty dotyczące turnieju oraz sprawy nie ujęte w regulaminie będą rozpatrywane w czasie jego trwania przez sędziów oraz organizatorów turnieju, • Szczegółowy terminarz minutowy przedstawiony zostanie po otrzymaniu oficjalnego zgłoszenia drużyny i losowaniu grup w dniu 08.01.2021 r. • Turniej rozegrany zostanie w oparciu o przestrzeganie aktualnych zasad sanitarnych nakreślonych przez Ministerstwo Zdrowia, • Na dzień opracowania wstępnego Regulaminu obowiązuje zasada organizacji zawodów bez udziału publiczności. • Organizator zawiadamia, że mile widziani są PARTNERZY, którzy za opłatę mogą reklamować swoją działalność, w formie zawieszonego banera podczas trwania zawodów w hali sportowej, informacji spikera, informacji w końcowym komunikacie zawodów, a dokonana wpłata przeznaczona zostanie na organizację zawodów, • Zawody relacjonowane będą „na żywo” - Fb MOSiR Gostynin. 

MOSiR

VIDEO fb yt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

 • EKorytkowska.jpg
 • KSwierzynska.jpg
 • MSkonieczna.jpg
 • wieczorek.jpg
 • TSzczepaniak.jpg
 • ZAntczak.jpg
 • michalski.jpg
 • JGogowska.jpg
 • kieplin.jpg
 • JChmielecki.jpg
 • SWlodarzewski.jpg
 •  

  zamek

 •  
  baner 21.01
 •  
  radca prawny

Geodezja

NAJNOWSZE KOMENTARZE