G24

 • baner green horizon 2 1000x300 

 • SSP BOM baner1000x300 v2
   
 • zamek
   
 • petecki
   
 • roman
   
 • BANER 16.06
   
 • 600x200 
piątek, 22 stycznia 2021 13:09

Pacjenci z KOZZD zapowiadają protest głodowy

Z dniem 1 lutego 2021 r. izolowani w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie planują rozpoczęcie protestu głodowego. Mamy wypowiedź jednego z pacjentów i oświadczenie organizatorów protestu.

- Dla nas zamknięcie w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie jest w oczywisty sposób ponownym uwięzieniem, jest nie do przyjęcia w demokratycznym państwie prawa. Dążymy do zmiany ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej – mówi pacjent Arkadiusz.

W oświadczeniu organizatorów protestu głodowego czytamy:

Dziś wmawia się społeczeństwu, że terapia osób uznanych za potencjalnie niebezpieczne, podobnie jak ich izolacja w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, bo zachodzi jakieś tam bliżej nieokreślone prawdopodobieństwo ponownego popełnienia przestępstwa jest koniecznością i nie stoi w sprzeczności z prawem. Rzeczywistość jest zupełnie inna, a przywołana ustawa ewidentnie stoi w sprzeczności z art. 42 ust. 1 w zw. z art. 2 Konstytucji RP, art 42 ust. 1 Konstytucji RP, art. 2 Konstytucji RP i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Podobnie rzecz się ma w przypadku prawa międzynarodowego i tak ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. narusza zapisy art. 5 ust. 1, art. 5 ust. 4, art. 7 ust. 1 i art. 8 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz art. 4 ust. 1 Protokołu nr 7 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Nie godzimy się na praktycznie bezterminową izolację pod pozorem prowadzenia terapii, na niszczenie nas i naszych rodzin, na więzienie po raz kolejny za to samo i stosowanie niczym nieuzasadnionych represji w trakcie izolacji, na pozorną resocjalizację, kiedy robi się wszystko, by nas z każdym dniem coraz bardziej odizolować od społeczeństwa.

Nie godzimy się na izolację w warunkach gorszych niż więzienne, na dalsze odczłowieczanie i nazywanie nas „bestiami", zmuszanie do popełniania czynów niezgodnych z prawem, bo „jak dożywocie, to lepiej w więzieniu". „I można tam palić papierosy" – słychać komentarze. W Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie palić papierosów nie można, bo feralna ustawa uczyniła z więzienia ośrodek terapeutyczny podległy Ministerstwu Zdrowia. Lekarstwa są, a owszem, do tego ostentacyjnie noszone przez strażników pałki, kajdanki, gaz... Dość dziwny zlepek medykamentów jak na szpital...

Na dzień 18 stycznia 2021 r. w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie przebywa 91 osób izolowanych, przy czym pojemność ośrodka określono na 60 łóżek. Brak miejsca dla ludzi, brak miejsca na nasze rzeczy, w magazynie brak miejsca powoduje, że nasze rzeczy ulegają zniszczeniu, giną, w salach z musu trzymane jest jedzenie razem ze środkami higieny i ubraniem, nie ma czym oddychać z powodu instalacji okien bez możliwości ich otwierania, a słabe oświetlenie niszczy wzrok Taka sytuacja narusza w sposób oczywisty europejskie standardy i doprowadza w efekcie do konfliktów pomiędzy nami, czy w relacjach z pracownikami ośrodka. Na to nie godzimy się.

Domagamy się wszczęcia postępowania mającego na celu stwierdzenie, czy w związku ze śmiercią izolowanego w Gostyninie Yaha Mieszko Żebrowskiego (zmarł 4 listopada 2020 r. w szpitalu w Pułtusku) nie doszło do zaniedbań przez personel Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, a będących pośrednią przyczyną zgonu. Z naszych informacji wynika, że cofnięcie Yaha Mieszko Żebrowskiego ze szpitala w Płocku mogło być spowodowane bezpośrednią interwencją kierownika Biura Ochrony, Pawła Namysława, który domagał się obecności strażników ośrodka na oddziale szpitalnym, a na co szpital nie wyraził zgody. Dla przypomnienia, już w dniu 24 czerwca 2020 r. w trakcie negocjacji z dyrekcją Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie domagaliśmy się dymisji Pawła Namysława z pełnionego stanowiska, uzasadniając postulat faktami.

Domagamy się respektowania porozumienia zawartego w dniu 29 czerwca 2020 r. pomiędzy dyrekcją Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, a osobami izolowanymi w Gostyninie. Na dziś z 19 pkt. tego porozumienia w pełni zrealizowano ledwie kilka postulatów, a comiesięczne spotkania z dyrekcją ustały bez podania przyczyn. Niejasna jest też sytuacja, kiedy pracownicy ochrony mogą stosować wobec izolowanego kajdanki. Naszym zdaniem niedopuszczalne jest stosowanie kajdanek wobec wszystkich izolowanych, o ile ci nie przejawiają agresywnych zachowań, a fakt pozytywnej opinii ośrodka nie powinien mieć z tym związku. Decyzja izolowanego o rezygnacji z zajęć terapeutycznych nie pozwala na wydanie pozytywnej opinii, ale też nie upoważnia do dyskryminacji. Podstawą decyzji powinna być postawa osoby izolowanej, ocena jego zachowania w trakcie pobytu w ośrodku.

Nie zgadzamy się, aby pod pretekstem przeciwdziałania zagrożeniom epidemiologicznym ograniczano nasze prawa, w tym prawo do bezpośredniego kontaktu z najbliższymi. Jeśli izolowany może mieć kontakt z przedstawicielami prawa, z obrońcami, uczestniczyć w mszy, odbierać zakupy i przywożone przez kurierów towary, nie ma logicznego uzasadnienia dla zakazu spotkań z osobami bliskimi. Dla przypomnienia, zarażenie koronawirusem, jakie miało miejsce na terenie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie zostało spowodowane przez kogoś z nieodpowiedzialnych pracowników ośrodka (taka sytuacja miała miejsce w przypadku zarażenia izolowanych wirusem odry w kwietniu 2020 r.), ewentualnie przechodzącego atak koronawirusa bezobjawowo.

Nie zgadzamy się na pozbawianie nas pod pretekstem bezpieczeństwa ośrodka rzeczy codziennego użytku, do których w więzieniu mieliśmy swobodny dostęp, a czego nie możemy posiadać w ośrodku. Chodzi tu o igły i nici – na 24 izolowanych w ramach oddziału jest dostępna jedna igła, przy czym w dni wolne nie ma jak przyszyć guzika, bo na dyżurkach pielęgniarskich nie ma igieł. Potrzebne jest też żelazko, nie każdą odzież po praniu da się nosić bez prasowania. Dopominaliśmy się o noże dla kuchenkowych, by te nie musiały kroić wędlin czy sera plastikowymi nożami, które już i tak wychodzą z użycia. Bez skutku, nadal po takim krojeniu człowiek ma wrażenie, że to było rwane. Postulowaliśmy też o podręczną lodówkę, gdzie izolowani mogliby trzymać część z psujących się szybko artykułów do spożycia, ale wstawiono taką lodówkę jedynie dla personelu. Nie dano nam też możliwości posiadania własnej pościeli choć ta wydawana przez ośrodek jest najczęściej mocno zniszczona. Podobnie ma się rzecz z kocami.

Nie zgadzamy się na dotychczasowy system pracy pracowników socjalnych, którzy traktują nas jak zło konieczne i utrudniają funkcjonowanie w ośrodku. Naszym zdaniem pracownik socjalny jest dla nas, a nie odwrotnie. Tymczasem musimy prosić o wypłacenie własnych pieniędzy, co następuje raz w tygodniu, a takie wypłaty powinny być dokonywane codziennie, podobnie jak codziennie powinniśmy mieć możliwość dokonania przelewu bankowego, nie jesteśmy informowani o wpływających na konto ośrodka kwotach, wywiady dla Ośrodków Pomocy Społecznej często mijają się z prawdą, co powoduje utraty zasiłków. To są nasze pieniądze i powinniśmy mieć do nich swobodny dostęp, jak też możliwość swobodnego nimi dysponowania.

Domagamy się sporządzania i wydawania izolowanym indywidualnych planów terapeutycznych pacjenta, do czego obliguje kierownika ośrodka ustawa z 22 listopada 2013 r. Jak dotychczas taki plan został wydany w dwóch przypadkach, kolejne prośby są załatwiane odmownie, co prowadzi do spekulacji, że taki plan nie istnieje. Może nie warto tego pisać z uwagi na dożywotnią izolację, przecież w takiej sytuacji wszelka terapia traci sens.

Domagamy się respektowania prawa przez sądy, które niejednokrotnie orzekają wbrew wyrokom wyższych instancji. Przykładem tego może być podjęta 30 stycznia 2019 r. przez Sąd Najwyższy Uchwała rozstrzygająca w Izbie Cywilnej zagadnienie prawne (sygn. akt III CZP 75/18) dotyczące udzielania zabezpieczenia przez umieszczanie osoby w  Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. Sąd Najwyższy uznał taką formę zabezpieczenia za niedopuszczalną. Jednak do ośrodka nadal są przywożone osoby celem zabezpieczenia roszczeń, a sądy wydające takie decyzje uchylają się od wprowadzenia w życie wspomnianej Uchwały Sądu Najwyższego ze stycznia 2019 r.

Nie godzimy się na sytuacje, w których naruszana zostaje konstytucyjna ochrona wolności (art. 41.1 i 2 Konstytucji RP) w efekcie braku respektowania postanowień Sądu Najwyższego, co jest skutkiem systemowej wady komunikowania o decyzjach podjętych przez Sąd Najwyższy, czego skutkiem są przypadki przetrzymywania w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ludzi bez jakiejkolwiek podstawy prawnej, bezprawne też jest niepowiadomienie osoby zainteresowanej o uchyleniu wobec niej postanowienia decydującego o izolacji w Gostyninie.

Domagamy się aby w trybie pilnym osoby chore psychicznie przewieziono do szpitali psychiatrycznych (przykładem jest sytuacja Janiny S i Pawła S), oraz nie mieszano ludzi zdrowych psychicznie z zaburzonymi umysłowo, co ma dziś miejsce i doprowadza do licznych konfliktów pomiędzy izolowanymi.

Domagamy się, aby w trakcie ewentualnych rozmów z głodującymi uczestniczyła po stronie izolowanych przedstawicielka Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej prof. Monika Płatek lub osoba przez Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej wskazana.

Domagamy się uczestnictwa w rozmowach przedstawiciela Ministra Zdrowia, jak też przedstawiciela Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Domagamy się, by kierownictwo Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie nie dezinformowało mediów o sytuacji w ośrodku, jak też pozwoliło na ich swobodny dostęp do głodujących.
       

VIDEO fb yt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komentarze  

-1 # Jacek 2021-04-14
Tak to prawda , zasadnicza sprawa jest to że najbardziej krzyczące osoby maja nueczyste sumienia , czyli alkoholik żona dzieci sterryzowane , czyli przemoc domowa widać kto nie radzi sobie z emocjami wykazując przy tym cechy psychopaty a pamietajcie piewcy sprawiedliwosci każdemu łatke idzie przyklejić ja nie oceniam jestem tylko narratorem
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
0 # Dobra Rada 2021-02-16
Uwaga pilne!!!! Ostatnio moja kolezanka na swoim koncie FB rozszyfrowala pedofila ktory przebywa w osrodku w Gostyninie. U jego znajomych okazalo sie ze jest ich wiecej sa pod zmienionymi nazwiskami ale sa tacy ktorzy podaja prawdziwe ! Bezczelne bydlaki musimy z nimi jechac poniewaz tak byc nie moze . Blokowac tych zwyrodnialcow bo moga probowac nawiazywac kontakty z dziecmi . Obecnie jestem w fazie przeszukiwania rejestru sprawcow na tle seksualnym i juz sa efekty bo kilku figuruje !! Gdy zbiore tyle ile bede mogla to opublikuje dane tych scierw do wiadomosci wszystkich z FB ! tymczasem uwazajcie i badzie czujni a ta wiadomosc trafi wkrotce na FB !!!!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
-2 # Marek 2021-01-29
Prawo jest Prawem. Nie wolno łamać PRAWA. Jeśli chodzi o ofiary to trzeba stworzyć warunki PRAWNE zgodne z PRAWEM dla chronienia ofiar przestępstwa. A nie łamać PRAWA zamykać osoby niewinne, które nie popełnili przestępstwa. A za przeszłość nie wolno karać .
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
0 # Adam 2021-01-25
pacjenci KOZZD np Ksiądz nie szukajcie na tym portalu zrozumienia, litości czy współczucia bo na pewno go tu nie znajdziecie, za to co w przeszłości zrobiliście dzieciom czy tez dorosłym nikt nad Wami litować się nie będzie, skoro sąd Was tu umieścił to widocznie uznał, że pomimo odbycia kary nie rokujecie na lepsze, nie zostaje Wam nic innego jak zacisnąć zęby i przyłożyć się do proponowanej terapii niezależnie od tego czy ona się Wam podoba czy nie bo i tak wpływu na jej formę nie macie, tylko od Was zależy czy i kiedy stąd wyjdziecie
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
0 # Ksiądz 2021-01-25
W przeszlosci 20 lat temu dokonałem rozbojów sąd skazał mnie na 15 lat ,wyrok odbyłem w całości. Przez 17 lat pobytu w Z.K uczciwie pracowałem ,pomagałem innym,miałem wiele nagród, Jezus mi pomógł dał łaskę,ale mściwość ludzi podobnych do was ma gdzieś PRAWA. Ja złamałem PRAWO,karę odbyłem,wy dziś chcecie być sedziamy ,ponad PRAWEM,chcecie się znęcać nad człowiekiem,który od zakończenia kary nie popełnił przestępstwa. Zgodnie z PRAWEM ,K.Karnego nie można izolować człowieka,który nie popełnił przestępstwa. A wy w nienawiści chcecie ponownie mnie karać za to ,co sąd w 2003 roku skazał mnie. Kto tu łamie PRAWO.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
0 # Przemek 2021-01-24
Pracuje tam w tym cyrku pedofile domagaja sie praw i wszystko im sie należy a co kto kolwik zrobił dla tych malych dzieci ofiar tych co siedzą w luksusach a podatnik kazdy ich utrzymuje i socjal im sie należy za co pytam sie a strajk to jest prodja odowac nie potrafią lub po prosty nie chcą maja zapasy robią zakupy produkty suche i sie beda zajadac cukier gromadzą kradnąc ze stołówki i mozna bylo by mnozyc przyklady a co do chorych psychicznie to tam nie ma zdrowych to jest fakt
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+1 # Księciunio 2021-01-26
Zastanawiam się skąd w Tobie, i nie tylko w Tobie tyle agresji, wykazujesz cechy osobowości dyssocjalnej - powinieneś być zatem pacjentem tego ośrodka a nie pracownikiem, od tego jeszcze jesteś kłamcą. Po co pacjenci mają kraść cukier, skoro i tak dostają go od Państwa do woli. Nie wszyscy pacjenci przystąpią do protestu, więc sobie coś nie coś kupują - ich prawo. Szukasz Ty jak też inni pracownicy usprawiedliwienia, bo na świat wychodzą Wasze brudne występki. Nikt nie szuka u Was zrozumienia, no bo kim Wy jesteście BOGAMI ? SĘDZIAMI ? A MOŻE PROKURATORAMI ? Jesteście zwykłymi stróżami - takimi samymi, jak pracownik ochrony w markecie, czy też na budowie z tą tylko różnicą że przez to, że dostaliście niebieskie mundurki i pały - pomieszało Wam się w główkach. O podatkach nawet nie próbuj dyskutować, bo to Ty, i Tobie podobni żerujesz, jako pracownik budżetowy na wszystkich tych, którzy zatrudnieni są w swerze budżetowej. Z Twoich podatków nie stać Ciebie nawet na opłacenie składki emerytalno-rentowej. Pracujecie w Ośrodku całymi rodzinami, pociotków macie w Sądach i Prokuraturze. Stworzyliście sobie gostynińskie towarzystwo wzajemnej adoracji. Sam nie szanujesz innych, nie szanujesz prawa - więc nie miej do nikogo pretensji, że zbierasz to co siejesz. Za te - jak to określasz luksusy - Ośrodek musi wypłacać pacjentom odszkodowania zasądzone przez Sądy. Bardzo wielu z Was, jest tutaj z łapanki w urzędzie pracy. Przypomnijcie sobie, co sobą reprezentowaliście, jak wyglądaliście nim dostaliście pracę w Ośrodku. Co - pewnie pamięć krótka. Pacjenci nie mają potrzeby z niczego Wam się tłumaczyć. Zwłaszcza Wam. Nienawiść do pacjentów tego szpitala psychiatrycznego macie w genach, Wasi potomkowie Wydawali hitlerowcom - co potwierdzają dokumenty historyczne - pacjentów do eksperymentów medycznych, więc wcale Wasza metodyka traktowania pacjentów przez Was nie dziwi. I na koniec - albo niczego w życiu robić nie potrafisz, bo jesteś nieudacznikiem, albo jesteś kłamliwym krzykaczem bez honoru, bo gdybym ja miał takie zdanie o swoim miejscu pracy , jakie masz Ty - to bym sę zwolnił i poszedł do uczciwej pracy przy okazji proponuję abyś skorzystał z wizyty u psychologa, gdyż nie radzisz sobie z emocjami
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
-3 # Huko 2021-01-24
Ty ksiądz co Cię spotkało że zrobiłeś pewnie rzecz straszna i dlatego tam jesteś powiedz gwalciles zabiles co ile siedziałaś w więzieniu pewnie za niewinność klamco
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+1 # ooooooo 2021-01-24
Do tego kłamcy o nicku ksiądz.my grzeszymy no gratuluję głupoty to nie my gwalcilismy mordowalismy gdzie był wtedy wasz Bóg wasza wiara co obludniku.to że niby się nawróciłes to kłamstwo mydlisz oczy tym ludziom.i nikogo to nie obchodzi co myśli taki gość jak Ty
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+7 # ksiądz 2021-01-24
o mój Jezu miej miłosierdzie ,ilu tu ślepych i głuchych,jeśli mnie tu spotkało to wszystko, to co będzie z tymi niewierzącymi,u których zamiast MIŁOŚCI W SERCU,MAJĄ NIENAWIŚĆ W SERCU SWOIM.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
-2 # 4321 2021-01-24
Mam miłość w sercu swoim i miłosierdzie daje ludziom. Sprawiedliwość musi być. Prawo musi działać. Przestępcy muszą być karani. Pozdrawiam Cię bracie. :-)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+9 # ksiądz 2021-01-24
POWIADAM WAM NIE MA CZŁOWIEKA SPRAWIEDLIWEGO,A KAŻDY Z NAS W SWOIM CZASIE STANIE PRZED SĄDEM PRAWDZIWYM I ZA KAŻDE SŁOWO KTÓRE WYPOWIEDZIALEŚ Z MYŚLI ZDASZ SPRAWOZDANIE PRZED SĄDEM BOGA,TAM NIE BĘDZIESZ MIAŁ ADWOKATA WŚRÓD KŁAMCÓW ANI POPLECZNIKÓW KTÓRZY PRAWO I KONSTYTUCJE MAJĄ ZA NIC,KAŻDY OTRZYMA WEDŁUG SWOICH MYŚLI I UCZYNKU. WTEDY ZOBACZYMY GDZIE KTO BĘDZIE STAŁ? JA JUŻ ZOSTAŁEM OĄDZONY PRZEZ LUDZI I PRZEZ WAS OBRAŻANY OSĄDZANY. PRZEZ JEZUSA USPRAWIEDLIWIONY OD 20 LAT MÓWIE O JEZUSIE ŻE JEST ŻYCIE PO TYM ŻYCIU,ALE WY WCIĄŻ MÓWICIE NA ŚMIERĆ GO,NA KRZYŻ GO GOSTYNINSKI. JESTEŚCIE PEŁNI ŻĄDZY,NIENAWIŚCI DO LUDZI W KTÓRYCH MIESZKA BÓG.JEZUS WIDZI WASZE MYŚLI I UCZYNKI, JEST BOGIEM MIŁOŚIERNYM ALE TERZ SPRAWIEDLIWYM. AMEN
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+5 # olo 2021-01-23
drodzy pacjenci KOZZD, wielu z was żyje tylko i wyłącznie dlatego, że w Polsce nie ma kary śmierci
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
-5 # obser 2021-01-23
dając tym osobom nieograniczony i niekontrolowany dostęp do internetu dyrekcja KOZZD oraz wszyscy, którzy o to walczą sami proszą się o kłopoty nie tylko dla samych pacjentów ale tez innych osób, natury i skłonności tych ludzi nie da się od tak zmienić, a internet daje im duże pole do popisu, popełniają przestępstwa nie poprzez osobisty kontakt z ofiarą ale w sferze ich życia psychicznego, osobistego
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+11 # do kama 2021-01-23
widzę że Pani jest piewcą praw osób umieszczonych w KOZZD, proszę więc zabrać sobie do domu jednego z nich, a może i nawet kilku
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
-6 # pop 2021-01-23
proponuję aby osoby popełniające tego typu przestępstwa pozbawiać dożywotnio praw obywatelskich, ewentualnie po odsiedzeniu wyroku stosować wobec nich dozór elektroniczny, a w przypadku popełnienia ponownie tego typu przestępstwa obligatoryjna kara śmierci bez oglądania się na opinie UE i innych "autorytetów"
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
-2 # Karmen 2021-01-23
Tak to prawda. U dwóch pacjentów znaleziono pornografie dziecięca.
A glodujcie. Byle z glowa. Czyli nie zryjcie nic i odstawcie te cukierki spod łóżka
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+10 # ksiądz 2021-01-23
kris ,swoim kłamstwem niszczysz swoją świadomość,skąd w tobie tyle zła. Z tego co wiem,Jezus jest miłością,nawet jak kain zabił to Bóg pozwolił kainowi żyć i rodzine założył. a ty masz boga diabła w sobie i nawet ludzi którzy nie zabili, ty chcesz męczyć,torturować. A czy ty tego nie wiesz że jakim sądem sądzisz to i ty takim będziesz sądzony.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
-12 # Chyży ruj 2021-01-23
z ciebie ksiądz jak z palca gwóźdź...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+2 # 4321 2021-01-23
Czy księża za gwałty na dzieciach zostali adekwatnie osądzeni?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+9 # Sas 2021-01-23
Obywatele powinni napisać petycję aby pozbawić pensjonariuszy tego zakładu dostępu do internetu - tylko gazety nic więcej!!!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+4 # kama 2021-01-23
sas a ciebie powinni dokładnie prześwietlić i jak przekroczysz prędkość samochodem to zamknąć na dożywocie tak prewencyjnie abyś nie potrącił mnie na pasach poczekaj a jeszcze trochę to obywatele napiszą petycję o to aby każdy człowiek szerzący nienawiść do jakiejkolwiek grupy musiał publicznie przepraszać te osoby i płacić surowe kary za swoje negatywne zachowanie. ciekawa jestem co wtedy powiesz, ps w internecie nie jesteś anonimowy a organizacje jak instytut monitorowania mediów jak i europeanjurnalism observatory sprawdzają sieć pod kątem używania internetu do popełniania przestępst
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+10 # Marek 2021-01-23
Inkwizycja,w ten sposób chcecie postępowac,po winie karać ludzi którzy karę odbyli za swoje czyny ,a wy dziadzia tworzycie nowy sąd i chcecie podważyć PRAWPRAWO,złamać konstytucję. Jezusa też nierozumny lud ukrzyżował,choć Piłat mówił nie widzę w nim winy. Ja nie dokonałem przestępstwa,karę odbyłem,a wy ponownie chcecie mnie torturować,jesteście gorsi ode mnie w czasie gdy byłem przestępca,gdy napadem na sklep nie zabiłem,odeszłam z towarem. Sąd dał mi euro 15 lat,karę odbyłem. A wy dziś chcecie mnie dozywotnio izolować , łamiąc PRAWO.amen
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+3 # Rrrrr 2021-01-23
Widać że sami pacjenci tu piszą broniąc się
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
-1 # Księciunio 2021-01-23
Czy Ty warrrrrczący też jesteś pacjentem ???
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+2 # BYŁY PRACOWNIK KOZZD 2021-01-23
W KRAJOWYM OŚRODKU ZAPOBIEGANIA ZACHOWANIOM DYSSOCJALNYM W GOSTYNINIE PANUJĄ TRAGICZNIE WARUNKI A PRACOWNICY ZAMIAST PRZESTAĆ PRAW OSÓB UMIESZCZONYCH W KOZZD NA PODSTAWIE WĄTPLIEWEJ USTAWY WOLĄ ŚLEPO WYKONYWAĆ POLECENIA KIEROWNIKA RYSZARDA WARDEŃSKIEGO ORAZ KIEROWNIKA OCHRONY PAWŁA NAMYSŁAWA, ODESZŁAM Z PRACY BO NIE MOGŁA PRACOWAĆ W PLACÓWCE KTÓRĄ RZĄDZI SOCJOPATA I DESPOTA A NAD KTÓRĄ JEST BRAK RZETELNEJ KONTROLI
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
-3 # obywatel 2021-01-23
kretynie zapomniałeś wyłączyć caps lock'a i tylko nick zmieniłeś - jedyny dostęp do informacji jaki powinniście mieć to gazety i telegazetę nic więcej - to że społeczeństwo pozwala wam żyć powinniście traktować jako akt wielkiej łaski.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+13 # ksiądz 2021-01-23
człowieku skąd w tobie tyle zła,języka patalogicznego,agresi. czasem myśle że zamiast tych pacjętów,to powinni tu przebywać ci co wylewają swoją frustacje,z powodu że dochód utracą i prace wylegiwania się w fotelach całe noce ,udając że pilnują pacjętów.czemu marnuje się tu w kozzd tyle pieniędzy podatników, na wulgarnych strażników którzy całe dnie na telefonie tylko przeglądają i głupoty wypisują.mamy xxi wiek, Jezus mówi OPAMIENTAJ SIĘ CZŁOWIEKU .NIE CZYŃ ZŁA DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI.NAUCZ SIĘ PRZEBACZAĆ,ABY I TOBIE PRZEBACZONO.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+1 # wow 2021-01-23
ksiądz?...jeszcze napoleona brakuje :lol:
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
-7 # Huty 2021-01-23
Powiedz drogi pacjenci prawdę co zrobiłeś powiedz jak się zachowujesz agresja wyzwiska rekoczyny macie czelność się domagać to chyba żart osoby skrzywdzone nie mają wsparcia A wam się nie należy
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+2 # PACJENT 2021-01-23
JESTEM TU W TYM OŚRODKU W GOSTYNINIE PONAD 3 LATA OD SAMEGO POCZĄTKU MOJEGO POBYTU KOZZDzie SA ŁAMANE NAGMINNIE PODSTAWOWE PRAWA CZŁOWIEKA I NASZA INTYMNOŚĆ INDYWIDUALNA SĄ TU W OŚRODKU WSZECHOBECNIE KAMERY MONITORINGU , NAWET W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH TYPU WC I W ŁAŹNI GDZIE SĄ PRYSZNICE. CZEGOŚ TAKIEGO W WIĘZIENIACH NIE CZEGOŚ TAKIEGO JAK TU W GOSTYNINSKIM KOZZD . WIELE TU W KOZZD JEST OGRANICZEŃ WEWNĘTRZNYCH , NAWET GOLENIE SIĘ JEST OGRANICZONE TYLKO JEDNA GODZINA DZIENNIE . JEST TU W KOZZD BRAK SYGNAŁUTELEFONICZNEGO I INTERNETOWEGO , OD SAMEGO POCZĄTKU MOJEGO POBYTU NIEMA W OGÓLE PRZEPUSTEK , NAWET ZA DOBRE SPRAWOWANIE , SĄ TYLKO SZYKANY ZE STRONY PERSONELU . NIE MA TU W OŚRODKU TERMINÓW KOŃCA TERAPII . TERAPIE SĄ MONOTONNE I W FORMIE PRZESŁUCHANIA. JEST TUTAJ W KOZZD DUŻE PRZEPEŁNIENIE 8 OSÓB NA SALI MIESZKALNEJ , JEST CIASNO I DUSZNO , BO BRAK JEST POWIETRZA ŁÓŻKA NA WSZYSTKICH SALACH W CAŁYM OŚRODKU SĄ PIĘNTROWE TYPU WIĘZIENNE . ROZMOWY OSOBISTE Z PSYCHIATRĄ I Z PSYCHOLOGAMI NIC DOBREGO NIE WNOSZĄ , BO NICZEGO NIE POWIEDZĄ LEKARZE PSYCHIATRZY I PSYCHOLODZY . NIE MAM Z ICH STRONY WSPARCIA I POCIESZENIA . NIE MOŻNA Z NIMI POROZMAWIAĆ O NURTUJĄCYCH MNIE PROBLEMACH , TYLKO MÓWIĆ O PRZESTĘPSTWIE JAK NAM PRZESŁUCHANIU U PROKURATORA NA SPOTKANIACH TERAPEUTYCZNYCH TO CO ONI CHCIELIBY USŁYSZEĆ OD PACJENTA
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
-4 # kama 2021-01-23
Brawo za odwagę pacjent potrafi przyznać że przebywa w tym ośrodku a pracownicy nie mają tej odwagi aby powiedzieć że pracują w tym ośrodku tylko oczerniają pacjentów
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
-3 # obywatel 2021-01-23
odpisywanie na własne posty lub posty współosadzonych to tak jakby pies się po własnych ..... lizał
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+2 # Warek 2021-01-23
Te osoby siedzą za to co zrobily gwałty morderstwa i teraz domagają się czego pytam zakupy z restauracji telefony komputery internet mają A gdzie ochrona tych co skrzywdzili czyli np.dzieci. są agresywni grożą zabujstwem podnoszą ręce na pracowników jaki prawem pytam niech podadzą za co siedzą co zrobili niech ludzie wiedzą gdzie będą mieszkać my obywatele mamy do tego prawo.panie rzeczniku praw obywatelskich tu są obywatele tej Polski
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
-7 # Hanibal 2021-01-22
Podać im leki wyciszające.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+14 # Gniewko. 2021-01-24
Kretyn Hanibal byle co je i byle co wie i byle co gada jego wypowiedź świadczy o jego wykształceniu w zakresie historii zarówno tej dawnej jak i tej najnowszej Hanibal był przede wszystkim barbarzyńcą sadystycznym kanibalem my pacjenci kozzd - u niczego takiego nie zrobiliśmy i kary już swoje odbyliśmy. Myślę że twój mórzdrzek to przyjmie do wiadomościi przestań czytać bzdurne opinie o nas.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
-9 # Halina 2021-01-24
Kretyni to są pozamykani razem z tobą.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+5 # Dociekliwy 2021-01-30
Przepraszam - ciekawość mnie zżera, cz Pani jest życiową partnerką Hanibala ???
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+16 # ksiądz 2021-01-23
Brzydka nazwa, brzydkie myślenie. tobie trzeba podać lek miłości,tak abyś mógł zrozumieć,co to jest PRAWO, MIŁOSIERDZIE...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+2 # Brzydal 2021-01-22
Przykro mi z powodu twoich zaburzeń i spułczuje ci bo wzglendem ciebie posiadam takie coś jak empatię i każdy człowiek ma swoje prawa które chronione są przez konstytucje w związku z tym niema samo sądów i terroryzowania ludzi w polskim demokratycznym państwie i naszczęście nie jest pan i nie będzie u władzy bo ma pan sadystyczne ciągotki co samo za siebie mówi pański pseudonim "Hannibal" bo już nie wspomnę o tym co pan wypisuje
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+4 # W temacie 2021-01-23
Przyjdź więc tam do pracy. I wysłuchuj za każdym razem gróźb pod adresem swojej rodziny. Pewnie miło było by ci gdybyś słyszał od tego "biednego pacjenta" że "wypatroszy" twoje dzieci. Lub słuchając co taki "człowiek" zrobi ci... Jak się zdenerwuje. Macie rację. Jest to straszne miejsce. Bo taki zwyrodnialec może atakować personel, pluć na innych i jemu nic nie można zrobić. I sami niczego się nie boją nie ma nad nimi żadnego BATA! I Jeszcze mają czelność żalić jak im tam żle?! W który więzieniu mogą kateringi zamawiać sobie w restauracjach?! W którym więzieniu dostają pieniądze na żądanie?! W jakim więzieniu zamawiają sobie paczuszki wprost do celi?!?! Skoro K.O.Z.Z.D. jest taki straszny to proszę mi podać nazwę więzienia gdzie tak jest?! Jeszcze trochę to zaczną sobie dz.wki zamawiać do ośrodka! Personel jest poniżany na każdym kroku! Groźby w stosunku personelu oraz ich rodzin są na porządku dziennym... Ale to zwyrodialcą "należy" się współczucie??
Kpina! Sprawe rozdmuchamy po mediach!
Nie będzie żaden pedofil terroryzował porządnych ludzi.
A że już tam nie pracuję... Niezależy mi co tam się wydarzy.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+14 # ksiądz 2021-01-23
jeśli jesteś taki strachliwy to przyjmij się do pracy,na budowie. a jesli ktoś popełnia przestępstwo ,to od tego jest policja, sąd,a nie INKWIZYCJA,SZALONEGO LUDU,KTÓRY GORSZY JEST CZASEM OD PRZESTĘPCY. TAK JAK ZA CZASÓW JEZUSA; ZABIJ GO! Na ŚMIERĆ Z NIM!TY TEŻ JESTEŚ TYM ŚLEPYM LUDEM,KTÓRY CHCE BOGACENIA SIĘ KOSZTEM NIEWINNEGO CZŁOWIEKA.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+12 # ksiądz 2021-01-23
w temacie, czy ty naprawde jesteś w temacie...to co wypisujesz to kłamstwo.komu chcesz się przypodobać tym kłamstwem,diabeł z ciebie się cieszy, jezus ubolewa nad tobą z powodu że JEZUSA SŁOWO ,na twych ustach czynisz kłamstwem, w ten sposób sam się osądziłeś.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+15 # kama 2021-01-22
hanibal jadł ludzi więc wspólczuje panu bo zamką pana w kozzd jako osobnika dyssocjalnego który chce jeść ludzi a to jest zbrodnia zabójstwa i zbezczeszczenia zwłog za co grozi dożywocie
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
-18 # obywatel 2021-01-23
Hanibal to dowódca wojsk antycznej Kartaginy -ale wam w ośrodku bliższe są inne wzorce.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+8 # Brzydal 2021-01-25
Tak zgadza się że to dowódca wojsk Kartaginy i jak byś był inteligentnymi mądry to byś się dobrze zastanowił i nie pisał kim jest bo to taki sam oprawca jak Hannibal lecterwiec nie odrobiłeś lekcji , i ci powiem że cechowało go nieludzkie okrucieństwo oraz wiarołmność nic nie było dla niego rzetelne nic święte, ani bogobojne, ani przysiega, ani wiara, to samo za siebie mówi czemu nas chce izolować Hannibal a ty obywatelu trzymający jego stronę w pełni popierasz jego niludzkie traktowanie prawnie wolnych obywateli którzy przebywają w kozzd. Krótko mówiąc jesteś gorszy od nas bo kierujesz się pobudkami despoty a my posiedzieliśmy kary za swoje popełnione błędy i chcemy normalnie żyć a ty nas chcesz za to nękać i gnębić to stanowczo stwierdzam i to bez apelacyjnej że jesteś bordzo i to bardzo zaburzony że skłonnościami sadystycznymi . Miłe pozdrawiam
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+12 # zaciekawiona 2021-01-22
Rozumiem, że gostynińskie firmy cateringowe od 01.02 nie będą przyjmowali zleceń na KOZD..
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+6 # set 2021-01-22
znów nakupili sobie żarcia i słodyczy - i będą głodować :cry: i "domagać"
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+14 # ksiądz 2021-01-23
set, zazdrość to grzech,a ty jak masz pieniądze to gdzie je wydajesz.niemcy tyle krzywdy uczynili POLAKOM,czy katów osadzali w GOSTYNINIE...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+24 # Niby Zły 2021-01-23
... owszem ... jak w każdym środowisku tak i w Ośrodku są osoby zastraszone, są osoby zwane łamistrajkami ... więć nie powinieneś się dziwić, że kilka osób nie przystąpi do protestu ... mają takie prawo i ja to ich prawo szanuję, w przeciwieństwie do Ciebie, co jasno wykazujesz swoim wpisem ... oczywiście i Ciebie pozdrawiam, życząc miłego dnia
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
-1 # Kris 2021-01-22
Kogo tak na prawdę obchodzi głodówka zwyrodnialców? Robili jedna głodówkę i dostali telefony dostep do internetu itp wielu już ma sprawy za wysyłanie nieletnim wiadomości.. Czy ktoś bierze ich na poważnie?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+25 # Niby Zły 2021-01-23
.. i cóż - jesteś człowieku najzwyklejszym kłamcą, chcącym zyskać poklask, komu chcesz się przypodobać swoim dyletanctwem ??? ... wobec żadnego z pacjentów nie toczy się nawet postępowanie wyjaśniające - a co dopiero karne za wysyłanie nieletnim wiadomości ... więc pytam łgarzu - jaki cel chciałeś osiągnąć swoim kłamliwym oskarżeniem ??? Leczysz tym sposobem swoje kompleksy ??? myślisz, że wzrośnie Twoje EGO - rzucając oskarżenia bez pokrycia ??? ... zanim na jakikolwiek temat się wypowiesz to najpierw pomyśl ... Pozdrawiam i życzę miłego dnia ...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+12 # kama 2021-01-22
O ile mi wiadomo i co autor artykułu potwierdzi w krajowym ośrodku zapobiegania zachowaniom dyssocjalnym w Gostyninie jest brak poszanowania godności i intymności człowieka co wskazuje że personel ośrodka ma problem z respektowaniem praw człowieka, które narusza więć wyroki sadowe pokazują jak naprawdę wygląda sytuacja i póki co to żaden z izolowanych w ośrodku nie miał sprawy o kontakt z nieletnimi a oczernianie jest przestępstwem z artykułu 212 kadeksu karnego więc sory kris swoim komentarze naruszasz prawo i jesteś przestępcą, gdyż pomawiasz osoby izolowane w kozzd o coś czego nie popełniali, a to pracownicy ochrony zabrali dziecku baloniki i torcik, który przywiózł dla taty
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
-7 # obywatel 2021-01-23
...a skąd ci wiadomo?Jesteś jednym z osadzonych! Nie nadajecie się do życia w normalnym społeczeństwie - więc zostaliście z niego wyizolowani - a to że ludzie muszą łożyć na wasze utrzymanie to i tak za wiele
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+10 # kama 2021-01-23
Jestem obywatelka dobrze poinformowaną bo to moja praca mam dostęp do wszystkich akt gdyż umożliwia mi to moje stanowisko pracy a prawo mam w małym paluszku obywatelu zerknij do kodeksu karnego bo mogą cię zamknąć w zakładzie karnym a potem w kozzd . PS, nie przychodź potem do mnie po pomoc
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+15 # kama 2021-01-22
jest pan prymitywnym osobnikiem o ewidentnych skłonnościach sadystyczno-dyssocjalnych i nie ma Pan żadnego szacunku do praw człowieka przez co stanowi Pan zagrożenie dla społeczeństwa
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+27 # Gienek 2021-01-22
A może jeszcze domagają się dzieci czemu nie dać swobodnego dostępu?? A ja się pytam gdzie prawa ofiar i rodzin ofiar??? Jak państwo pomaga tym pokrzywdzonym??? Często są pozostawieni sami sobie. Izolować izolować i jeszcze raz izolować bo nikt chyba nie ma wątpliwości że po wyjściu na wolność takich ,, obywateli-rezydentów" dokonają podobnych A może i gorszych przestępstw. Lepiej zapobiegać niż leczyć później skutki występów ,, obywateli-rezydentów ".
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+10 # Brzydal 2021-01-23
Ciekaw jestem jak byś się panie Gienio czuł i wypowiadał gdyby twój Ojciec, lub brat, czy syn był bez prawnie umieszczony w psychiatryku czy gdziekolwiek przytym pozbawiony praw człowieka ??? A tak w ogóle to cieszy mnie to że to nie pan decydujesz o losie ludzi w kozzd z takimi preferencjami sadysycznymi pokazujesz pan swoją wypowiedzią że jest pan despota który nie liczy się z prawami każdego człowieka chcąc ich izolować a przecież ci ludzie ponieśli kary za swoje przestępstwa które popełnili a teraz zgodnie z prawem są wolni a ty osadzasz ich nie znając faktów. Myślę że pomimo tego powyżej masz w tym swój cel czerpać z tego korzyść gdyż zapewne jesteś jednym z pracowników kozzd i jak to rozwiazom to pójdziesz ciężko pracować na budowę za marne pieniążki a tu mialeś lekkie pieniadze bo nie musiałeś charować lecz się opierniczać i spać na dniówkach lub nockach jak to każdy z was robi. Ja myślę i wiem bo mam swoje źródła dla czego to tak jest bo macie lewe prace i dla tego powinna tu się przyjrzeć wam Policja bo to wy łamiecie prawo oszukując państwo i poczynie kroki w tym kierunku aby was dobrze sprawdziła policja.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
-3 # no... 2021-01-24
wy wszyscy za niewinność tam siedzicie
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+7 # Niby Zły 2021-01-30
Do wiadomości Twojej i Tobie podobnych, do osób - które chcą być Bogami, Sędziami, Prokuratorami i KATAMI w jednej osobie. WSZYSCY pacjenci Ośrodka, są osobami niewinnymi. W Ośrodku odbywają terapię - powrarzam - gdyby do kogoś nie dotarło - TERAPIĘ !!!
winnymi byli odbywając karę w Zakładzie Karnym. Kim Wy jesteście, że oczekujecie tłumaczeń jakichkolwiek od pacjentów, kim Wy jesteście - uzurpurując sobie prawo do ferowania wyroków. Spójrzcie we własne sumienia, spójrzcie na własne uczynki. Jak Wy traktujeci Kobiety, kolegów i sąsiadów, własną rodzinę. Najpierw pozbądźcie się drew z własnych oczu - potem dopiero doszujujcie się zadry w oku cudzym. Tak - gdyby ktyś skrzywdził kogoś z mojej rodziny, oczekiwałbym w swojej nienawiści do sprawcy najsurowszej kary. Nie do przyjęcia przeze mnie jednak jest, abym oczekiwał od kogokolwiek pomocy w linczowaniu sprawcy dla zaspokojenia swojej chęci zemsty. Nie do przyjęcia jest linczowanie - tak jak czynicie to Wy - osób które niczego złego nie uczyniły. Każdy ma swoją przeszłość - gorszą lub lepszą - i z nią niech się mierzy. To, że jesteście mieszkańcami Gostynina i okolicznych miasteczek i wsi, często pracującymi w Ośrodku - nie daje Wam prawa do samosąud. Zacznijcie myśleć - bo na razie bezmyślnie powielacie kretymizmy GIENKA czy też jakiegoś tam W TEMACIE.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
-3 # no... 2021-01-30
Cały czas myślimy - kto wam dał dostęp do internetu.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+18 # Niby Zły 2021-01-23
... każdego dnia z polskich więzień na wolność wychodzą przestępcy, którzy popełnili najcięższe przestępstwa ... często cięższe - niż pacjenci KOZZD ... z Płockiego więzienia, w Włocławskiego, Łódzkiego i innych ... może nawet któryś mieszka obok Ciebie a czego nie masz świadomości ... więc proponuję Ci, żebyś nie wylewał swoich frustracji na pacjentach KOZZD, tylko podjął inicjatywę obywatelską o wniesienie do laski marszalkowskiej projektu, aby nikogo nie wypuszczać na wolność z więzień ... pierwszy złożę podpis pod Twoim pomysłem ... mój głos już masz - potrzebujesz ich jeszcze 99999 ... dziaaj a nie strzęp buzi niepotrzebnie ... Pozdrwaiam - życząc miłego dnia
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

 • JPietrzak.jpg
 • grab.png
 • 20220628_191020.jpg
 • kow.png
 • 20220628_124759.jpg
 • MStolinski.jpg
 • WNowogorski.jpg
 • MStaniszewska.jpg

Geodezja
Hals

NAJNOWSZE KOMENTARZE