G24

 • elgo
 • Beata_2.jpg
 • Beata_1.jpg
 • AnnaW.jpg
 • zamek
   
 • petecki
   
 • roman
   
 • BANER OD 29.04
piątek, 21 maja 2021 11:30

Ustawa o zwiększeniu finansowania KOZZD w Gostyninie podpisana

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która zwiększa finansowanie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie.

Informacja o ustawie z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.

Celem ustawy jest zwiększenie maksymalnego limitu wydatków budżetu państwa, będące skutkiem finansowym ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2020 r. poz. 1346 i 2400). Obowiązujące limity wydatków budżetu państwa zostały oszacowane przy założeniu, że w Ośrodku, do czasu wybudowania docelowej siedziby, będzie przebywać maksymalnie do 12 pacjentów. W Ośrodku aktualnie przebywa aż 93 pacjentów i stąd konieczność zwiększenia dotychczasowych limitów.

Wraz ze wzrostem liczby osób umieszczonych w Ośrodku, zwiększeniu ulegają także wydatki bieżące, takie jak wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a także koszty bieżącego funkcjonowania Ośrodka – opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie, wyżywienie, leki, wyposażenie, materiały eksploatacyjne, zakup usług zewnętrznych. Zmiana maksymalnych limitów wydatków budżetu państwa będąca skutkiem finansowym ustawy pozwoli na rozpoczęcie planowanej już od dłuższego czasu budowy docelowego nowego Ośrodka oraz utworzenie, do momentu ukończenia tej inwestycji, ośrodka tymczasowego. Zmiana ta ma na celu zapewnienie właściwych warunków postępowania terapeutycznego wobec osób stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, a także utrzymanie właściwych warunków bezpieczeństwa, zarówno osobom w nim umieszczonym, jak i personelowi Ośrodka.

Ustawa umożliwia również oddelegowanie do pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej, co jest niezbędne na czas organizacji dodatkowej siedziby. W przypadku użyczenia na czas określony przez jednostkę organizacyjną Służby Więziennej na rzecz Ośrodka nieruchomości zabudowanej, w celu umożliwienia przyjęcia większej liczby osób stwarzających zagrożenie, Dyrektor Generalny Służby Więziennej, na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia, będzie mógł delegować do Ośrodka funkcjonariuszy Służby Więziennej do wykonywania zadań służby ochrony, jednak przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy od dnia przekazania w użyczenie nieruchomości. Funkcjonariusz Służby Więziennej może być delegowany do Ośrodka na okres do 6 miesięcy. Ponowne lub dłuższe delegowanie wymaga zgody funkcjonariusza.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

prezydent.pl

20200812 151556

Tablica informacyjna o rozbudowie KOZZD stanęła na Zalesiu w ubiegłym roku.

fot. christo

VIDEO fb yt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

 • ZPokropinski.jpg
 • BWiktorzak.jpg
 • TMaciejewski.jpg
 • WMichalak.jpg
 • MKowalska.jpg
 • BMilczarek.jpg
 • Lkopiec.jpg

Geodezja

NAJNOWSZE KOMENTARZE