G24

 • elgo
 • Beata_2.jpg
 • Beata_1.jpg
 • AnnaW.jpg
 • zamek
   
 • petecki
   
 • roman
   
 • BANER OD 29.04
poniedziałek, 27 grudnia 2021 07:28

Na co wydali pieniądze?

Zbliża się koniec roku, a wraz z nim przyszedł czas na podsumowanie minionych miesięcy. Sprawdź, jakie inwestycje zostały zrealizowane w powiecie gostynińskim i naszym subregionie dzięki pomocy samorządu województwa.

Rusza budowa nowoczesnego Ośrodka Radioterapii w Płocku.

Jak podkreśla marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, Ośrodek Radioterapii w Płocku to inwestycja długo wyczekiwana przez mieszkańców nie tylko Płocka, ale całego północnego Mazowsza. – Ważne, że w końcu udało nam się ruszyć z tym projektem. Mimo że budowa ośrodka dwukrotnie nie otrzymała wsparcia w ramach rządowego programu, nie poddaliśmy się i zdecydowaliśmy o zaplanowaniu na ten cel w sumie 80 mln zł w budżecie województwa. Ośrodek jest potrzebny mieszkańcom i powstanie, chociaż bez rządowego wsparcia – zaznacza.

Czterokondygnacyjny budynek zapewni kompleksowe leczenie osób z chorobami nowotworowymi, od diagnostyki po rehabilitację. Na pierwszym piętrze zaplanowano Oddział Chemioterapii Dziennej, na drugim Onkologiczny oraz łóżkowy radioterapii. Na parterze ulokowane będą: pracownia tomografu komputerowego, rezonansu magnetycznego i medycyny nuklearnej. Budowa ośrodka potrwać ma 2 lata.

ZDROWIE – 17 inwestycji ze wsparciem samorządu województwa

Na inwestycje w służbie zdrowia w regionie płockim w 2021 r. władze Mazowsza przeznaczyły blisko 20 mln zł. Ponadto samorząd województwa kontynuował realizację projektu unijnego, w ramach którego do placówek medycznych w regionie płockim trafił kolejny sprzęt i środki ochrony osobistej. Do tej pory placówki medyczne z subregionu płockiego otrzymały już 179 sztuk aparatury medycznej, ponad 299 sztuk wyposażenia, 2,1 mln sztuk środków ochrony osobistej oraz 15,9 tys. litrów płynów do dezynfekcji. Tegoroczne inwestycje zdrowotne to:

 • budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku – 6 mln zł;
 • modernizacja wejścia głównego wraz z holem i klatką schodową gmachu głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku – 500 tys. zł;
 • modernizacja wejścia głównego wraz z holem i klatką schodową gmachu głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku – roboty budowlane – 1 mln zł;
 • rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku – 3,7 mln zł;
 • utworzenie ośrodka udarowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku – 4,4 mln zł;
 • budowa sieci wodociągowej z przyłączami w WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie – 1 mln zł;
 • budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego – etap I dokumentacja przedprojektowa w WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie – 59 tys. zł;
 • przebudowa łazienki w Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej w WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie – 82,5 tys. zł;
 • rozbudowa, przebudowa i modernizacja Pawilonu nr 3 – etap I dokumentacja w WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie –158,8 tys. zł;
 • zabezpieczenie zewnętrzne okien w Pawilonie nr 3 w WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie – 177,8 tys. zł;
 • zakup ambulansu sanitarnego dla Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie w WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie – 300 tys. zł;
 • zakup analizatora biochemicznego dla WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie – 113 tys. zł;
 • zakup kardimonitora jezdnego dla WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie – 14 tys. zł;
 • zakup oczyszczaczy powietrza do palarni w oddziałach psychiatrycznych w WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie – 43 tys. zł;
 • wykonanie drenażu i odwodnienia budynku przychodni przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy – 1,2 mln zł;
 • zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku – 252 tys. zł.
 • wybudowanie miejsc parkingowych dla pacjentów wraz z utwardzeniem drogi wjazdowej z ciągiem pieszym na nieruchomości w Płocku przy ul. Strzeleckiej 3, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku – 490 tys. zł.

251 lokalnych inwestycji ze wsparciem sejmiku województwa mazowieckiego

Dzięki autorskim programom wsparcia w subregionie płockim zrealizowanych zostało aż 251 inwestycji z czego 50 w powiecie gostynińskim. To między innymi wsparcie z:

Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – 3 inwestycje

 • adaptacja zabudowanych nieruchomości na placówkę opiekuńczo – wychowawczą z uwzględnieniem potrzeb wychowanków niepełnosprawnych oraz na przygotowanie zaplecza dla funkcjonujących placówek opiekuńczo – wychowawczych w Gostyninie – 3,6 mln zł;
 • przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Szczawinie Kościelnym na kotłownię gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu – 249 tys. Zł;
 • utworzenie ponadlokalnego Centrum Kształcenia Zawodowego w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym poprzez adaptację i wyposażenie stacji diagnostyki pojazdów, budowę placu manewrowego oraz adaptację budynku Internatu na centrum szkoleniowe – 4 mln zł.

Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej – 4 inwestycje

 • modernizacja infrastruktury sportowej Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego obejmująca wykonanie odwodnienia istniejącego boiska, wykonanie bieżni lekkoatletycznej wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowanie terenu – 195 tys. zł;
 • modernizacja infrastruktury sportowej – wyposażenie boiska sportowego w Szczawinie Kościelnym w kontenerowe zaplecze sanitarno-szatniowe – 119,5 tys. zł;
 • budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Skrzeszewy – 200 tys. zł;
 • przebudowa (modernizacja) boiska do piłki nożnej w miejscowości Lwówek – 200 tys. zł.

Pomocy finansowej dla gmin w ramach zadań OSP-2021 i MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 12 inwestycji

 • OSP Lucień – komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka, sprzęt specjalistyczny – 10,5 tys. zł;
 • OSP Solec – komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka, sprzęt specjalistyczny – 10,3 tys. zł;
 • OSP Białotarsk – modernizacja strażnicy – 25 tys. zł;
 • OSP Skrzeszewy – sprzęt specjalistyczny – 2 tys. zł;
 • OSP Pacyna – sprzęt specjalistyczny – 9,9 tys. zł;
 • OSP Model – modernizacja strażnicy – 25 tys. zł;
 • OSP Sanniki – sprzęt specjalistyczny – 2,5 zł;
 • OSP Sanniki – modernizacja strażnicy – 25 tys. zł;
 • OSP Szkarada – remont strażnicy – 25 tys. zł;
 • OSP Szczawin Kościelny – sprzęt specjalistyczny – 20 tys. zł;
 • OSP Helenów Słupski – komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka – 5 tys. zł;
 • OSP Łuszczanów Pierwszy – remont strażnicy – 25 tys. zł.

Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE26 inwestycji

 • rozbudowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Gaśno – 10 tys. zł;
 • budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozice –10 tys. zł;
 • budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborów Stary – 10 tys. zł;
 • remont świetlicy wiejskiej "Domu Ludowego" w miejscowości Sieraków – 10 tys. zł;
 • budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Budy Kozickie – 10 tys. zł;
 • remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Nowa – 10 tys. zł;
 • budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w miejscowości Białotarsk – 9,4 tys. zł;
 • zakup lamp solarnych i montaż przy drodze gminnej w miejscowości Baby Dolne – 10 tys. zł;
 • budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywie – 10 tys. zł;
 • zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Baby Górne – 6,6 tys. zł;
 • remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kazimierzów – 10 tys. zł;
 • zakup i montaż lamp solarnych ulicznych na drogach gminnych sołectwa Stefanów – 10 tys. zł;
 • utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w miejscowości Rębów – 9,9 tys. zł;
 • utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Podatkówek – 7,5 tys. zł;
 • utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Słomków – 6 tys. zł;
 • utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Rakowiec – 6 tys. zł;
 • utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Raków – 6 tys. zł;
 • utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Łuszczanówek – 6 tys. zł;
 • budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Działy – 10 tys. zł;
 • budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krubin – 10 tys. zł;
 • modernizacja placu zabaw w miejscowości Osmólsk – 10 tys. zł;
 • wykonanie posadzki w garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Sannikach – 10 tys. zł;
 • termomodernizacja garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Staropol – 10 tys. zł;
 • budowa placu zabaw w miejscowości Staw – 10 tys. zł;-
 • budowa placu zabaw w miejscowości Osowia – 9,8 tys. zł;
 • zakup i montaż altany rekreacyjnej w miejscowości Słup – 9,6 tys. zł.

Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu – 2 inwestycje

 • budowa instalacji retencyjnej wód opadowych przy Szkole Podstawowej w Sierakówku – 148,7 tys. zł;
 • Gostynin promotorem zdrowego powietrza – 3,2 tys. zł.

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – 3 inwestycje

 • odtworzenie drzwi wejściowych do nawy bocznej Kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Białotarsku – 40 tys. zł;
 • remont baszty i kaplicy (budynek nr I) na wzgórzu zamkowym w Gostyninie – I etap – 100 tys. zł;
 • kompleksowa konserwacja i restauracja drewnianego wyposażenia prezbiterium: ołtarza głównego w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Suserzu – 40 tys. zł.

DROGI – 17 inwestycji ze wsparciem samorządu województwa

Jak co roku jedną z największych pozycji w budżecie są środki na rozbudowę i modernizację dróg. Na ten cel do subregionu płockiego trafiło ponad 21,7 mln zł. Najważniejsze inwestycje to:

 • budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej z terenu pasa drogi wojewódzkiej nr 573 w miejscowości Duninów Nowy (część jezdni i ciągu pieszego), gmina Nowy Duninów, km od 0+600 do 0+890 km – 366,7 tys. zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do km 16+600 dł. 0,5 km w miejscowości Pacyna, powiat gostyniński – 3,8 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 22+875 do km 23+506 w miejscowości Lwówek, gmina Sanniki, powiat gostyniński – 2,2 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 25+403 w miejscowości Krubin wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie – 2 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej 559 w km 36+950 do km 37+720 w miejscowości Sikórz – 338 tys. zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 539 od km 12+894 do 13+894 na odcinku Osiek do Malanówko – 656 tys. zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 539 od km 13+894 do 15+381 w miejscowości Malanówko – 1,4 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 581 od km 7+100 do km 8+100 na odcinku Huta Zaborowska do Zaborów Stary – 681 tys. zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 573 od km 6+600 do km 8+100 miejscowości Lucień – 1 mln zł;
 • remont skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 577 od km 23+910 do km 24+010 z drogą wojewódzką nr 584 w km 0+000 do 0+065 w miejscowości Sanniki – 499 tys. zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 581 od km 5+600 do km 7+100 na odcinku Ruszków - Huta Zaborowska – 2,4 mln zł;
 • remont ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 w km 5+242 do 6+392 w miejscowości Zdwórz – 449 tys. zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 567 od km19+600 do km 20+250 na odcinku Opatówiec - Staroźreby – 475 tys. zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 559 od km 28+680 do km 30+088 na odcinku Bądkowo Jeziorne do Bądkowo Kościelne – 995 tys. zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 562 od km 33+575 do km 34+575 na odcinku Uniejewo - Murzynowo – 763 tys. zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 574 od km 8+835 do km 9+350 ul. Kutnowska i ul. Nowy Rynek w Gąbinie – 1 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 560 od km 75+100 do km 76+105 w miejscowości Bielsk – 2,4 mln zł.

Kultura – 12 inwestycji ze wsparciem samorządu województwa

To, co mnie szczególnie cieszy, a nie było w ostatnim czasie łatwe, to działalność instytucji kultury – zaznacza wicemarszałek Wiesław Raboszuk. – Mimo że pandemia bardzo im przeszkodziła, pracowały na pełnych obrotach i czekając na otwarcie przygotowywały nowe wydarzenia oraz działały w sieci. Samorząd województwa wspiera regionalny folklor, dzięki czemu kultura ludowa jest rozpoznawalna nie tylko w kraju, ale też poza jego granicami – dodaje.

Na rozbudowę, modernizację i rozwój kultury w subregionie płockim władze Mazowsza przeznaczyły ponad 6,5 mln zł. Największe inwestycje zrealizowane w tym roku to:

 • aranżacja pomieszczeń ekspozycji stałych Sztuka dwudziestolecia międzywojennego – art deco i Wielcy Płocczanie – Themersonowie w nowym gmachu MMP przy ul. Kolegialnej 6 w Muzeum Mazowieckie w Płocku392 tys. zł;
 • odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap II – 2,9 mln zł;
 • budowa budynku na cele pracowni stolarsko-malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku – 31,1 tys. zł;
 • nowe formy uczestnictwa w kulturze – ekspozycja reliktów XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach13,5 tys. zł;
 • modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap III budynek nr 1, 3 i 5 – 1,6 mln zł;
 • rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – 761 tys. zł;
 • wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez modernizację i adaptację na cele kulturalno- edukacyjne zabytkowego budynku ratusza w Sierpcu -w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap I – 25 tys. zł;
 • zakup automatów biletowych do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – 318 tys. zł;
 • budowa altany śmietnikowej w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – 60 tys. zł;
 • zakup licencji bezterminowej na Spacer wirtualny w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu z jego elementami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania, zdjęciami panoramicznymi 4 pory roku i przejęciem praw autorskich do wsadu – 16 tys. zł;
 • rozbudowa i przebudowa stodoły ze Zbójna w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 40 tys. zł;
 • wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez modernizację i adaptację na cele kulturalno-edukacyjne zabytkowego budynku ratusza w Sierpcu w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – 302 tys. zł.

* Dane (stan na 17.12.2021 r.).

VIDEO fb yt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komentarze  

-1 # Wolny 2021-12-27
Marszałek tyle dobra czyni, szczerze podziwiam.
Mnóstwo srodkow przeznacza dla tylu gmin, nie patrzy na sympstie polityczne. Wielki szacunek Panie Marszałku i oby zdrowie dopisywało. Tak dalej! Brawo!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+6 # Czyżby? 2021-12-27
zabiorę wam wasze pieniądze a potem wam będę pomagać, wpierw zostawię sobie dużą część
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+16 # pażdzierzowe plecaki 2021-12-27
Tak zwane inwestrycje podane w zestawieniu to w większości rozchód kasy na rzeczy które nie przyniosą powiekszenia dochodu powiatu. Dlaczego nikt z tych smutnych stołkowiczów nie pomyśli o stworzeniu infrastruktury pod przyciągnięcie inwestycji, doprowadzenia do zbudowania węzła na autostradzie za Sokołowem, by przyciagnąć inwestorów, którzy pomogli by rozruszać zatrudnienie, dać szanse młodym na pozostanie tutaj. odpowiedź póki co jest jedna, oni są niekompetetni, nie mają żadnego doświadczenia w zarządzaniu i od lat walą sciemę. Wystarczy spojrzeć na Kutno, Lubień Kujawski czy Kowal i chociaż spróbować. Niestety z tą ekipą przyspawaną do stołków i apanaży to niemożliwe
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
-8 # fruu 2021-12-27
Cytuję pażdzierzowe plecaki:
Tak zwane inwestrycje podane w zestawieniu to w większości rozchód kasy na rzeczy które nie przyniosą powiekszenia dochodu powiatu. Dlaczego nikt z tych smutnych stołkowiczów nie pomyśli o stworzeniu infrastruktury pod przyciągnięcie inwestycji, doprowadzenia do zbudowania węzła na autostradzie za Sokołowem, by przyciagnąć inwestorów, którzy pomogli by rozruszać zatrudnienie, dać szanse młodym na pozostanie tutaj. odpowiedź póki co jest jedna, oni są niekompetetni, nie mają żadnego doświadczenia w zarządzaniu i od lat walą sciemę. Wystarczy spojrzeć na Kutno, Lubień Kujawski czy Kowal i chociaż spróbować. Niestety z tą ekipą przyspawaną do stołków i apanaży to niemożliwe

łooo... jaki ty mądry jesteś ło ho ho ... i koryto ci pachnie czego to byś nie narobił łoo.. ho ho , a jaki jesteś kompetentny
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+5 # pazdzierzowe plecaki 2021-12-27
Jeśli tak jak te smutasy jesteś też odklejony od rzeczewistości lub powiązany z tą sitwą to współczuję. Nie pcham się na żaden stołek lecz widzę potrzebę zmian która dokonała się też u naszych sąsiadów i przyniosła efekt. Otwórz oczy i pomyśl to ie boli
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
-4 # sens 2021-12-27
Cytuję pażdzierzowe plecaki:
Tak zwane inwestrycje podane w zestawieniu to w większości rozchód kasy na rzeczy które nie przyniosą powiekszenia dochodu powiatu. Dlaczego nikt z tych smutnych stołkowiczów nie pomyśli o stworzeniu infrastruktury pod przyciągnięcie inwestycji, doprowadzenia do zbudowania węzła na autostradzie za Sokołowem, by przyciagnąć inwestorów, którzy pomogli by rozruszać zatrudnienie, dać szanse młodym na pozostanie tutaj. odpowiedź póki co jest jedna, oni są niekompetetni, nie mają żadnego doświadczenia w zarządzaniu i od lat walą sciemę. Wystarczy spojrzeć na Kutno, Lubień Kujawski czy Kowal i chociaż spróbować. Niestety z tą ekipą przyspawaną do stołków i apanaży to niemożliwe
Sami sie na te stołki nie POsadzili, to o co kaman?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+4 # pazdzierzowe plecaki 2021-12-28
Lokalsi sami zgotowali sobie ten los wybierając tych ludzi, którzy sądzą, że są nieusuwalni i na stałe zespawani ze stołkami. Drugą gangreną jest sitwa z PSL, która zawsze się dogaduje za stołki z tzw miejscową opozycja z PO czy PIS i układ trwa od wielu kadencji, bo każdy z nich ma swoich krewnych lub przydupasów chętnych na synekury w urzędach. Jedyna szansa to głosować przeciwko tym układowiczom w PRZYSZŁYCH WYBORACH. Nic nie trwa wiecznie i każdy układ w końcu pada. Szkoda, że trzeba na to czekać 2 lata, gdy inni w koło sobie radzą i rozwijają się
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+2 # sens 2021-12-28
Cytuję pazdzierzowe plecaki:
Lokalsi sami zgotowali sobie ten los wybierając tych ludzi, którzy sądzą, że są nieusuwalni i na stałe zespawani ze stołkami. Drugą gangreną jest sitwa z PSL, która zawsze się dogaduje za stołki z tzw miejscową opozycja z PO czy PIS i układ trwa od wielu kadencji, bo każdy z nich ma swoich krewnych lub przydupasów chętnych na synekury w urzędach. Jedyna szansa to głosować przeciwko tym układowiczom w PRZYSZŁYCH WYBORACH. Nic nie trwa wiecznie i każdy układ w końcu pada. Szkoda, że trzeba na to czekać 2 lata, gdy inni w koło sobie radzą i rozwijają się
Sama prawda to co napisałęś(łaś)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
-2 # fruu 2021-12-28
Cytuję pazdzierzowe plecaki:
Lokalsi sami zgotowali sobie ten los wybierając tych ludzi, którzy sądzą, że są nieusuwalni i na stałe zespawani ze stołkami. Drugą gangreną jest sitwa z PSL, która zawsze się dogaduje za stołki z tzw miejscową opozycja z PO czy PIS i układ trwa od wielu kadencji, bo każdy z nich ma swoich krewnych lub przydupasów chętnych na synekury w urzędach. Jedyna szansa to głosować przeciwko tym układowiczom w PRZYSZŁYCH WYBORACH. Nic nie trwa wiecznie i każdy układ w końcu pada. Szkoda, że trzeba na to czekać 2 lata, gdy inni w koło sobie radzą i rozwijają się

Nie ośmieszaj się - chcesz wmówić ludziom że co postkouniści z pis albo od Czarzastego, a może kosmici z "kuńfederacji" są lepsi - bo rzucą kilka populistycznych hasełek dla durnych ciemniaków którzy zapewnią im koryto .....
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+1 # pazdzierzowe plecaki 2021-12-28
Jak nie spróbujesz to nie będziesz wiedział, a utrzymywanie nadal tej ekipy u władzy to dalszy regres, staniemy się lokalnym skansene, gdzie nie ma szansy na rozwój, a chęć jakichkolwiek zmian u niektórych staje się armagedonem, który pochłonie miejscowy grajdołek. Jak po drodze ci z nimi to się trzymaj, może coś ci skapnie z pańskiego stołu lub zrobisz karierę jako cieć lub palacz w urzędzie itp.. U nas to trwa z dwie dekady i wielu godzi się na taką sitwę nie wierząc, że można coś zmienić a miasto i powiat zamiera, młodzi wyjeżdżają, a władza jakby nic, robi dalej słomiane inwestycje
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
-1 # koryto+ 2021-12-28
Cytuję fruu:
Cytuję pazdzierzowe plecaki:
Lokalsi sami zgotowali sobie ten los wybierając tych ludzi, którzy sądzą, że są nieusuwalni i na stałe zespawani ze stołkami. Drugą gangreną jest sitwa z PSL, która zawsze się dogaduje za stołki z tzw miejscową opozycja z PO czy PIS i układ trwa od wielu kadencji, bo każdy z nich ma swoich krewnych lub przydupasów chętnych na synekury w urzędach. Jedyna szansa to głosować przeciwko tym układowiczom w PRZYSZŁYCH WYBORACH. Nic nie trwa wiecznie i każdy układ w końcu pada. Szkoda, że trzeba na to czekać 2 lata, gdy inni w koło sobie radzą i rozwijają się

Nie ośmieszaj się - chcesz wmówić ludziom że co postkouniści z pis albo od Czarzastego, a może kosmici z "kuńfederacji" są lepsi - bo rzucą kilka populistycznych hasełek dla durnych ciemniaków którzy zapewnią im koryto .....
Arbuzy z ZSL-u najlepsze..BU HA HA
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

 • MKowalska.jpg
 • BMilczarek.jpg
 • TMaciejewski.jpg
 • ZPokropinski.jpg
 • Lkopiec.jpg
 • WMichalak.jpg
 • BWiktorzak.jpg

Geodezja

NAJNOWSZE KOMENTARZE