G24

 • baner green horizon 2 1000x300 

 • Bajka
 • K2
 • zamek
   
 • petecki
   
 • roman
   
 • 600x200 
 • stihl
sobota, 15 stycznia 2022 13:02

Przy szpitalu na Zalesiu powstanie nowy parking

Budowa Ośrodka Radioterapii, inwestycje w szpitalu wojewódzkim w Płocku i w szpitalu psychiatrycznym w Gostyninie, a także modernizacja i doposażenie instytucji kultury – tak przedstawia się plan inwestycyjny Samorządu Województwa Mazowieckiego na 2022 r. dla subregionu płockiego. 

Największa pula środków w 2022 r. przeznaczona zostanie na inwestycje. Jak zauważa marszałek Adam Struzik, mamy bardzo ambitny program inwestycyjny na 2022 r. – Z uwagi na pandemię największe środki skierujemy na modernizacje i doposażenie szpitali. W tym roku ruszy budowa długo oczekiwanego Ośrodka Radioterapii. Oczywiście dalej będziemy inwestować w drogi czy rozwój naszych spółek kolejowych. Będziemy także wspierać samorządy lokalne, z myślą o których realizowane będą liczne programy wsparcia. To prawie ćwierć miliarda złotych na projekty infrastrukturalne, wsparcie sołectw, działkowców, OSP czy modernizacje infrastruktury sportowej.

 

Planowane dochody Mazowsza wyniosą w przyszłym roku ponad 4,3 mld zł, z czego ponad 3,6 mld zł to prognozowane dochody z podatków CIT (ponad 3,2 mld zł) i PIT (ponad 370 mln zł). Przyszłoroczne wydatki mają być na poziomie ponad 4,6 mld zł, z tej puli 1,4 mld zł zostanie przeznaczone na inwestycje. Wpłata do budżetu państwa, czyli tzw. janosikowe, w 2022 r. wyniesie blisko 884 mln zł.

 

Jak zauważa wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Mirosław Adam Orliński budżet na 2022 r. rzeczywiście wygląda imponująco. – To co szczególnie cieszy to środki na autorskie programy wsparcia. Na pomoc dla samorządów lokalnych udało się wygospodarować w tym roku blisko 230 mln zł. To środki na modernizację dróg, strażnic, ośrodków kultury, zabytków, samochody strażackie, czy wsparcie sołectw i działkowców. Te pieniądze są bardzo potrzebne, o czym przekonujemy się każdego roku, gdy wartość złożonych wniosków znacząco przekracza budżet, jakim dysponujemy.

 

Największe planowane na 2022 r. inwestycje w subregionie płockim

 • 46 mln na zdrowie

Na inwestycje w służbie zdrowia w regionie płockim w 2022 r. władze Mazowsza przeznaczą ponad 45,6 mln zł. Z uwagi na kolejne fale pandemii samorząd województwa będzie kontynuował także realizację unijnego projektu covidowego, którego wartość to 480 mln zł. Do tej pory placówki medyczne z subregionu płockiego otrzymały już 179 sztuk aparatury medycznej, ponad 299 sztuk wyposażenia, 2,1 mln sztuk środków ochrony osobistej oraz 15,9 tys. litrów płynów do dezynfekcji.

Planowane inwestycje:

 • budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku – 31 mln zł (całkowita wartość dofinansowania ze środków województwa to 80 mln zł);
 • rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku z wyposażeniem – ponad 11,5 mln zł (całkowita wartość dofinansowania ze środków województwa to blisko 21 mln zł);
 • budowa budynku rozdzielni elektrycznej wraz z budową i rozbudową doziemnej instalacji elektrycznej i teletechnicznej w WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie – ponad 1,9 mln zł;
 • budowa parkingu na terenie Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie – 995 tys. zł (projekt z Budżetu Obywatelskiego Mazowsza).
 • 51 mln zł na drogi

 

Na modernizację i rozbudowy dróg wojewódzkich w subregionie płockim samorząd województwa przeznaczy w 2022 r. ponad 51 mln zł, w tym ponad 17 mln zł na remonty i utrzymanie dróg.

– Jedną z najważniejszych i największych tegorocznych inwestycji zaplanowanych w naszym subregionie jest budowa obwodnicy Sierpca. Jej całkowity koszt to ponad 70 mln zł. W tym roku na to zadanie zabezpieczonych zostało 20 mln zł – mówi Grzegorz Obłękowski dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. – Inwestycje drogowe są bardzo kosztowne, a przebudowę każdego kilometra drogi trzeba liczyć w milionach złotych. Jednak bezpieczeństwo użytkowników dróg jest dla nas najważniejsze, dlatego rokrocznie inwestujemy w poprawę bezpieczeństwa, szczególnie w obrębie skrzyżowań czy przejść dla pieszych. Dużą pozycja w budżecie będą również bieżące remonty dróg – dodaje.

Wśród zaplanowanych inwestycji znalazły się:

 • budowa obwodnicy Sierpca w ciągu drogi wojewódzkiej  nr 560/budowa nowego odcinka drogi od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej Nr 10 – 20,7 mln zł (całkowita wartość inwestycji to ponad 76,3 mln zł);
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 574 na odcinku od km 9+350 do km 10+125 dł. 0,775 m wraz z przebudową sieci gazowej oraz rozbiórką i budową telekomunikacyjnej sieci kablowej – 4 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 573 od km 23+870 do km 26+870 od m. Gaśno do m. Budy Kaleńskie (powiat gostyniński|) – 3,6 mln zł (całkowita wartość inwestycji to 5 mln zł);
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 561 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w m. Szumanie i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie – 3,1 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 583 od km 21+700 do km 22+875 (powiat gostyniński) – 3 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 567 od km 8+200 do km 10+400 na odcinku Juryszewo - Ślepkowo Szlacheckie (powiat płocki) – 2,8 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 561 (powiat sierpecki) na wybranych odcinkach od km 14+200 do km 16+900; od km 12+040 do km 13+230 – 2,5 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 21+178 w gm. Pacyna – 2 mln zł (całkowita wartość inwestycji to 16 mln zł);
 • remont drogi wojewódzkiej nr 560 od km 40+048 do 41+400 na odcinku Szczutowo – Blizno (powiat sierpecki) – 1,8 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 541 na wybranych odcinkach od km 83+611 do km 85+276 (77+935÷79+600) od km 90+076 do km 90+537 (84+400÷84+861) (powiat sierpecki) – 1,3 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 584 od km 0+065 do km 1+100 (powiat gostyniński) – 1,3 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+135 do 46+700 przejście przez Maszewo Duże – 1 mln zł;
 • budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 574 Gąbin-Dobrzyków –1 mln zł (inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza);
 • remont drogi wojewódzkiej nr 562 w km 34+575 do 35+295 w miejscowości Murzynowo – 1 mln zł;
 • Zwolnij i jedź bezpiecznie – pilotażowy projekt budowy radarowych wyświetlaczy prędkości na drogach wojewódzkich na terenie gmin Brwinów, Głowaczów, Grodzisk Mazowiecki, Jasieniec, Józefów, Nadarzyn, Nowa Sucha, Osieck, Miasto Płońsk, Pruszków, Raszyn, Sanniki, Sierpc, Sochaczew, Sokołów Podlaski, Miasto Sokołów Podlaski, Tarczyn, Warka, Węgrów i Wyszków – 971 tys. zł (Inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza);
 • poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w mieście Sierpcu i w powiecie sierpeckim – 627 tys. zł (inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza);
 • budowa aktywnych przejść dla pieszych w m. Staroźreby (gm. Staroźreby) w pasie drogi wojewódzkiej nr 567 – 38 tys. zł.
 • 40 mln zł na kulturę

 

Na rozbudowę, modernizację i utrzymanie instytucji kultury w subregionie płockim władze Mazowsza przeznaczą ponad 40 mln zł, w tym 11,5 na inwestycje.

Największe zaplanowane na 2022 r. inwestycje to:

 • budowa budynku na cele pracowni stolarsko-malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku – 4 mln zł;
 • nowe formy uczestnictwa w kulturze – ekspozycja reliktów XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach – 3,9 mln zł;
 • wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez modernizację i adaptację na cele kulturalno- edukacyjne zabytkowego budynku ratusza w Sierpcu – 2,3 mln zł (całkowita wartość inwestycji wynosi blisko 2,7 mln zł);
 • rozbudowa i przebudowa stodoły ze Zbójna w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – 840 tys. zł (całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 880 tys. zł);
 • rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – 353 tys. zł.

W 2022 r. nie zabraknie również środków na renowację mazowieckich zabytków, w tym także sakralnych. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczy 10 mln zł.

Ponad 28,6 mln zł samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy na bieżące utrzymanie zlokalizowanych na terenie subregionu instytucji kultury.

229 mln zł na programy wsparcia

Samorząd województwa po raz kolejny przeznaczy także środki na wsparcie samorządów lokalnych. W 2022 r. będzie to ponad 229 mln zł.

Największa pula środków, czyli ponad 142 mln zł zostanie przeznaczonych na instrument zadań ważnych. Dzięki temu wsparciu gminy otrzymują środki na budowę dróg, modernizacje placówek kulturalnych czy oświatowych. Poza dotychczas realizowanymi programami, pojawią się również nowe dotyczące adaptacji do zmian klimatu, wsparcia młodzieżowych rad gmin i dzielnic oraz wsparcia rad seniorów.

 • Mazowsze dla równomiernego rozwoju – 142 mln zł;
 • Mazowsze dla sportu – 30 mln zł;
 • Mazowsze dla czystego powietrza – 9 mln zł;
 • Mazowsze dla działkowców – 2 mln zł;
 • Mazowsze dla klimatu – 6 mln zł;
 • Mazowsze dla sołectw – 12 mln zł;
 • Mazowsze dla zabytków – 12 mln zł;
 • Mazowsze dla straży pożarnej – 16 mln zł
 • Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnic – 1 mln zł;
 • Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów – 1 mln zł.

 

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

VIDEO fb yt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komentarze  

+4 # CYKLISTA 2022-01-17
Parking, a co z pacjentami? Żarcie gorsze niż w więzieniu.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

 • musial.jpg
 • brylinska.jpg