G24

 • baner green horizon 2 1000x300

   

 • dekra1
   
 • fenzo
   
 • zamek
   
 • petecki
   
 • roman
   
 • stihl
   

sylwester

czwartek, 15 września 2022 17:39

Nowy Duninów otrzyma prawie 3 mln zł na rozbudowę oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej

Samorząd Mazowsza wspiera rozwój obszarów wiejskich oraz koła gospodyń wiejskich z subregionu płockiego oraz powiatów płońskiego i żuromińskiego.

Ponad 22,3 mln zł z UE władze Mazowsza przeznaczą na rozwój obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 w powiatach płockim i płońskim. Oprócz tego 125 kół gospodyń z powiatów płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego, płońskiego i żuromińskiego otrzyma dofinansowanie od samorządu województwa m.in. na zakup sprzętu gastronomicznego, strojów ludowych czy komputerów. Dziś umowy z beneficjentami podpisał wicemarszałek Wiesław Raboszuk. W spotkaniu wziął również udział radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski.

 

Jak podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk, rozwój obszarów wiejskich to jedno z priorytetowych działań samorządu Mazowsza. – Zależy nam na tym, aby każdy mieszkaniec naszego regionu dobrze czuł się w swojej miejscowości. Dlatego wspieramy zarówno te mniejsze inicjatywy, które odgrywają ogromną rolę w integracji lokalnej społeczności, jak i te duże związane z polepszeniem warunków życia na wsi. Podpisywane dziś umowy dobrze ilustrują naszą działalność. Z jednej strony pomagamy i aktywizujemy koła gospodyń wiejskich, a z drugiej – wraz z UE wspieramy lokalne samorządy w rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej.

 

7 inwestycji ze wsparciem w ramach PROW 2014-2020

W ramach wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 samorząd Mazowsza przeznaczy łącznie ponad 22,3 mln zł na 7 inwestycji w powiatach płońskim i płockim.

 • gmina Raciąż (pow. płoński) otrzyma ponad 3 mln zł na rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczepkowo oraz na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;
 • gmina Załuski (pow. płoński) otrzyma ponad 3,2 mln zł na budowę 2 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Karolinowo i Załuski oraz budowę SUW wraz z ujęciem wody w Załuskach i trzech odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Załuski i Szczytno;
 • gmina Płońsk otrzyma ponad 2,3 mln zł na budowę dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków przy obiektach użyteczności publicznej w miejscowościach Krępica i Siedlin oraz przebudowę SUW w Cholewach;
 • gmina Radzanowo (pow. płocki) otrzyma prawie 3 mln zł na przebudowę i rozbudowę istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Radzanowo Dębniki wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Boryszewo;
 • Miasto i Gmina Sochocin (pow. płoński) otrzyma blisko 5 mln zł na przebudowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rzy wraz z budową oczyszczalni ścieków dla obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Gutarzewo;
 • gmina Naruszewo (pow. płoński) otrzyma ponad 2,7 mln zł na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy;
 • gmina Nowy Duninów (pow. płocki) otrzyma prawie 3 mln zł na rozbudowę oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w Nowym Duninowie.

Radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski zauważa, że inwestycje poprawiające gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich są ogromnie ważne dla wszystkich mieszkańców. – Nowoczesne oczyszczalnie ścieków czy stacje uzdatniania wody to ogromny krok naprzód. Realizacja tych projektów usprawni codzienne życie na wsi i podniesie jego komfort. Co więcej, będzie miała też pozytywny wpływ na środowisko. 

125 kół gospodyń wiejskich i organizacji pozarządowych w powiatach płockim, gostynińskim, sierpeckim, płońskim i żuromińskim z dofinansowaniem

Wsparcie od samorządu województwa mazowieckiego w wysokości ponad 819 tys. zł otrzyma aż 125 organizacji z powiatów płockiego, gostynińskiego, sierpeckiego, płońskiego i żuromińskiego. Tylko w tym roku na całym Mazowszu dofinansowane zostaną aż 834 inicjatywy kół gospodyń wiejskich na łączną kwotę ponad 5,4 mln zł.

Jak zauważa wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Mirosław Adam Orliński, w tym roku samorząd Mazowsza przeznaczył ponad 350 mln zł na realizacje różnego rodzaju programów wsparcia. – Jednym z nich są właśnie granty dla kół gospodyń wiejskich. Te środki to przede wszystkim inwestycja w naszą tradycję, którą mieszkanki Mazowsza kultywują i rozwijają. Dziś chyba trudno wyobrazić sobie jakiekolwiek święto bez udziału kół gospodyń wiejskich. Granty nie są duże, ale bardzo potrzebne.

Lista beneficjentów z powiatów sochaczewskiego i żyrardowskiego:

Lp

Nazwa oferenta/oferentów

Tytuł zadania publicznego

Kwota dotacji

Powiat

1

Koło Gospodyń Wiejskich BULKOWIANKI

Bulkowianki czarują kulinarnie

7 000,00 zł

płocki

2

Koło Gospodyń Wiejskich "Milewczanki"

Aktywizacja i rozwój kobiet w środowisku wiejskim poprzez zakup wyposażenia kuchni dla Koła Gospodyń Wiejskich "Milewczanki" w Milewku

6 990,00 zł

sierpecki

3

Koło Gospodyń Wiejskich w Makomazach

Zakup krzeseł dla Koła Gospodyń Wiejskich w Makomazach

6 955,00 zł

sierpecki

4

Koło Gospodyń Wiejskich "Kasztelanki" w Koseminie

Aktywizacja i rozwój kobiet w środowisku wiejskim poprzez zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich "Kasztelanki" w Koseminie

7 000,00 zł

sierpecki

5

Koło Gospodyń Wiejskich w Osieku

Zakup krzeseł dla KGW w Osieku

7 000,00 zł

sierpecki

6

Koło Gospodyń Wiejskich w Skoczkowie

Aktywizacja i rozwój kobiet w środowisku wiejskim poprzez zakup wyposażenia kuchni dla Koła Gospodyń Wiejskich w Skoczkowie gmina Zawidz

7 000,00 zł

sierpecki

7

Koło Gospodyń Wiejskich Wola Grąbiecka "Wólczenianki"

Zakup wyposażenia kuchni dla KGW Wólczenianki

7 000,00 zł

sierpecki

8

Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Zgagowie

Aktywizacja i Rozwój kobiet w środowisku wiejskim poprzez zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich w Nowym Zgagowie gmina Zawidz

7 000,00 zł

sierpecki

9

Koło Gospodyń Wiejskich "Wszyscy Razem" w Czarnowie

Wszyscy razem możemy więcej

6 898,00 zł

gostyniński

10

Koło Gospodyń Wiejskich Chabowianki

Aktywizacja i Rozwój kobiet w środowisku wiejskim poprzez zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich Chabowianki

7 000,00 zł

sierpecki

11

Ochotnicza Straż Pożarna w Lipiankach

Proponujemy Naszą Wieś, bo tu pięknie i gościnnie jest

7 000,00 zł

płocki

12

Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierząznie

Aktywnie i zdrowo ze strażacką kadrą doborową

7 000,00 zł

płocki

13

Koło Gospodyń Wiejskich Zalesianki

Aktywizacja i rozwój kobiet w środowisku wiejskim poprzez zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich "Zalesianki"

7 000,00 zł

sierpecki

14

Nadwiślańskie Stowarzyszenia Wola Brwileńska

Z gościnnością i tradycją "Za Pan brat"

7 000,00 zł

płocki

15

Koło Gospodyń Wiejskich "Żochowianki"

Stworzenie miejsca na ognisko obok remizy w Żochowie, służące integracji lokalnej społeczności

4 930,00 zł

sierpecki

16

Koło Gospodyń Wiejskich Zamość

Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie poprzez zakup sprzętu do szkoleń dla Koła Gospodyń Wiejskich Zamość

7 000,00 zł

sierpecki

17

Koło Gospodyń Wiejskich w Leszczynie Szlacheckim

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" zadanie pn. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie

7 000,00 zł

płocki

18

Koło Gospodyń Wiejskich "PO SĄSIEDZKU" w Białyszewie

Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie. Rozwój i aktywizacja kobiet w środowisku wiejskim poprzez zakup sprzętu wspomagającego realizację zadań polegających na wyjazdach na dożynki gminne, powiatowe, pokazy w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Organizacja lokalnych wydarzeń we wsi Białyszewo i okolicy

7 000,00 zł

sierpecki

19

Koło Gospodyń Wiejskich w Pilichówku

Aktywizacja i rozwój kobiet

7 000,00 zł

płocki

20

Koło Gospodyń Wiejskich Żabowianki

Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla KGW Żabowianki

7 000,00 zł

sierpecki

21

Koło Gospodyń Wiejskich w Brudzeniu Małym "KGW Aktywny Brudzeń"

Jarmark Ludowy w gm. Brudzeń Duży

7 000,00 zł

płocki

22

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "SOKÓŁ" w Bodzanowie

Wsparcie Organizacyjne 2022

7 000,00 zł

płocki

23

Koło Gospodyń Wiejskich EKO-GOSPOSIE w Brochocinie

Nasze serce bije dla Was

7 000,00 zł

płocki

24

Koło Gospodyń Wiejskich w Borowicach "Wesołe Babeczki"

Ekspres, koszulki, gofrownica to jest to co nas bardzo zachwyca

7 000,00 zł

płocki

25

Koło Gospodyń Wiejskich Nowe Grabianki

Jak aktywnie to tylko na Grabiu, na Grabiu!

7 000,00 zł

płocki

26

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Borowice "Więcej Serca"

Zakup stołów biesiadnych do świetlicy wiejskiej w Borowicach "Super biesiady na wesoło, stoły i ławki wokoło"

6 525,00 zł

płocki

27

Koło Gospodyń Wiejskich POLSKIE GRABIANKI

Lubimy się, znamy - aktywnie razem czas spędzamy!

7 000,00 zł

płocki

28

Koło Gospodyń Wiejskich w Słupi

Zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich w Słupi

7 000,00 zł

sierpecki

29

Koło Gospodyń Wiejskich Troszyn Polski "TROSZYNIANKI"

KGW TROSZYNIANKI działają lokalnie dla społeczności

7 000,00 zł

płocki

30

Koło Gospodyń Wiejskich Stropkowianki

Aktywizacja i rozwój kobiet w środowisku wiejskim poprzez zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich "Stropkowianki" w Stropkowie gmina Zawidz

7 000,00 zł

sierpecki

31

Koło Gospodyń Wiejskich w Worowicach MIRABELKI

Aktywizacja i rozwój kobiet

7 000,00 zł

płocki

32

Koło Gospodyń Wiejskich w Rękawczynie

Zakup sprzętu gastronomicznego

7 000,00 zł

sierpecki

33

Koło Gospodyń Wiejskich "PRZYJACIELE" w Męczeninie

Poprawa standardu realizacji celów Koła Gospodyń Wiejskich "PRZYJACIELE" w Męczeninie

6 998,00 zł

płocki

34

Koło Gospodyń Wiejskich "ŻUKOWIANKI"

Zakup stołów i krzeseł na potrzeby działalności Koła Gospodyń Wiejskich ,,Żukowianki"

7 000,00 zł

sierpecki

35

Koło Gospodyń Wiejskich "NASZA WIEŚ" w Sokołowie

Inwestycja w rozwój KGW, czyli zakup stroju reprezentacyjnego i sprzętu chłodniczego

7 000,00 zł

gostyniński

36

Koło Gospodyń Wiejskich Reczewo

Wyposażenie dla Koła Gospodyń Wiejskich Reczewo

7 000,00 zł

sierpecki

37

Ochotnicza Straż Pożarna w Juliszewie

Zakup sprzętu gastronomicznego dla OSP Juliszew

7 000,00 zł

płocki

38

Koło Gospodyń Wiejskich w Cieślinie

Zakup szafy chłodniczej dwudrzwiowej na potrzeby działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Cieślinie

7 000,00 zł

sierpecki

39

Stowarzyszenie Liderów Kultury

Dzielmy się radością. Aktywizacja i integracja kobiet wiejskich

2 300,00 zł

gostyniński

40

Koło Gospodyń Wiejskich "Halinowianki" w Halinowie

Doposażenie szansą na rozwój KGW "Halinowianki"

6 490,00 zł

gostyniński

41

Koło Gospodyń Wiejskich w Sudragach

Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie poprzez zakup profesjonalnego wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich w Sudragach gmina Sierpc

7 000,00 zł

sierpecki

42

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej-Młodzi Razem"

Rogowianki – siłą mazowieckiej wsi!

7 000,00 zł

płocki

43

Ochotnicza Straż Pożarna w Grodkowie Zawisze

Doposażenie kuchni w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodkowie Zawisze

7 000,00 zł

sierpecki

44

Ochotnicza Straż Pożarna w Bądkowie Kościelnym

Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie

6 000,00 zł

płocki

45

Koło Gospodyń Wiejskich w Młotkowie

Aktywizacja i rozwój kobiet w środowisku wiejskim poprzez zakup krzeseł dla Koła Gospodyń Wiejskich w Młotkowie

7 000,00 zł

sierpecki

46

Ochotnicza Straż Pożarna w Zawidzu Kościelnym

Zakup wyposażenia kuchni dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawidzu

7 000,00 zł

sierpecki

47

Koło Gospodyń Wiejskich GĄBINIANKI

Artystycznie w mieście i gminie Gąbin

7 000,00 zł

płocki

48

Koło Gospodyń Wiejskich "Cuda Wianki" w Radzanowie

"Kolorowo i radośnie przez życie" - KGW dla dzieci

7 000,00 zł

płocki

49

Koło Gospodyń Wiejskich w Szumaniu Pustołach

Aktywizacja i rozwój kobiet w środowisku wiejskim poprzez zakup zestawu wyposażenia gastronomiczno-kulinarnego dla Koła Gospodyń Wiejskich w Szumaniu Pustołach gmina Zawidz

7 000,00 zł

sierpecki

50

Koło Gospodyń Wiejskich w Jeżewie "Kobiety przedsiębiorcze"

Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby kultywowania tradycji kulinarnych regionu

4 010,00 zł

sierpecki

51

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Rozwoju Północnego Mazowsza"

Pomagamy aktywizować lokalne społeczności!

7 000,00 zł

płocki

52

Koło Gospodyń Wiejskich MALANOWIANKI w Malanowie Starym

Zakup sprzętu AGD i artykułów gospodarstwa domowego na potrzeby działalności Koła Gospodyń Wiejskich MALANOWIANKI w Malanowie Starym

7 000,00 zł

sierpecki

53

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich "Ale...babki"

Znowu razem dla społeczności lokalnej

7 000,00 zł

płocki

54

Koło Gospodyń Wiejskich w Cieślach "CIEŚLANKI"

Cieślanki grillują - swojskie potrawy serwują!

6 100,00 zł

płocki

55

Stowarzyszenie "Nasze Lipianki"

Świetlica wiejska w Lipiankach - nasz drugi dom

4 900,00 zł

płocki

56

Art Energy

My nagramy, Ty odpocznij "na kulturze"

7 000,00 zł

gostyniński

57

Koło Gospodyń Wiejskich w Solcu

Wsparcie Koła Gospodyń Wiejskich w Solcu

7 000,00 zł

gostyniński

58

Ochotnicza Straż Pożarna w Szkaradzie

Integracja i aktywizacja kobiet wiejskich z OSP Szkarada

3 000,00 zł

gostyniński

59

Ochotnicza Straż Pożarna w Solcu

Wsparcie aktywnych gospodyń z OSP Solec

1 330,00 zł

gostyniński

60

Koło Gospodyń Wiejskich w Strupczewie Dużym - Kreatywne kobiety

Ponadczasowy smak

5 000,00 zł

płocki

61

Koło Gospodyń Wiejskich w Siecieniu "KGW Zgrana Gromada"

Zgrana kuchnia - Gotowi by Gotować

5 600,00 zł

płocki

62

Koło Gospodyń Wiejskich w Łuszczanowie

Gospodynie w działaniu - Koło Gospodyń Wiejskich z Łuszczanowa

7 000,00 zł

gostyniński

63

Stowarzyszenie Wesoła Chatka

Słodkości do wszystkich gości

4 700,00 zł

płocki

64

Koło Gospodyń Wiejskich w Archutówko

Integracja mieszkańców Archutówko

7 000,00 zł

płocki

65

Ochotnicza Straż Pożarna w Białotarsku

Wsparcie rozwoju OSP w Białotarsku poprzez zakup wyposażenia do organizacji spotkań społeczności lokalnej

6 996,00 zł

gostyniński

66

Koło Gospodyń Wiejskich w Sobowie "Biedronki"

Strój dla Biedronki

7 000,00 zł

płocki

67

Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Bielawy-Zwoleń

"Mądre żywienie = zdrowe pokolenie". Aktywizacja kobiet z terenów wiejskich

7 000,00 zł

gostyniński

68

Koło Gospodyń Wiejskich "NADWIŚLANKI" w Główinie

"Koło gotuje - Główina smakuje"

6 800,00 zł

płocki

69

Stowarzyszenie dla Przyszłości Sierpca i Powiatu Sierpeckiego

Wsparcie promocji działa gospodyń aktywnych społecznie na terenie ziemi sierpeckiej.

7 000,00 zł

sierpecki

70

"COLOR" Spółdzielnia Socjalna

Wspieramy nasze gospodynie!

7 000,00 zł

płocki

71

Stowarzyszenie "Działajmy razem"

W dobrym towarzystwie czas płynie milej

1 500,00 zł

płocki

72

Koło Gospodyń Wiejskich "AKTYWNA KOBIETA" w Zaździerzu

Wsparcie gospodyń z KGW w Zaździerzu w podejmowaniu innowacyjnych działań

7 000,00 zł

płocki

73

Ochotnicza Straż Pożarna w Grabiu Polskim

Druhowie dla Gospodyń!

4 800,00 zł

płocki

74

Stowarzyszenie Gostynińskie Centrum Rozwoju Aktywności Lokalnej

Rozwój gospodyń aktywnych społecznie z terenu powiatu gostynińskiego

7 000,00 zł

gostyniński

75

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich "Mazowianka"

Wzmocnienie zasobów instytucjonalnych Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich "Mazowianka"

7 000,00 zł

sierpecki

76

Koło Gospodyń Wiejskich "Kreatywne" Huta Nowa

Kreatywne Gospodynie - KGW „Kreatywne" Huta Nowa

7 000,00 zł

gostyniński

77

Stowarzyszenie Aktywne Mazowsze

Działamy wspieramy pomagamy!

7 000,00 zł

płocki

78

Stowarzyszenie RAZEM

Góreckie pszczółki - znane i rozpoznawane!

6 900,00 zł

płocki

79

Koło Gospodyń Wiejskich w Czermnie

Nie dajemy się pandemii - Czermno aktywne społecznie

7 000,00 zł

płocki

80

Fundacja "Bez Granic"

Jak za dawnych lat ...

7 000,00 zł

płocki

81

Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Rempinie

Zabudowa kuchni w siedzibie Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Rempinie

7 000,00 zł

sierpecki

82

Koło Gospodyń Wiejskich w Bronoszewicach nad Rozlewiskiem

Zakup klimatyzatora do siedziby organizacji

7 000,00 zł

sierpecki

83

Koło Gospodyń Wiejskich w Kolczynie

Doposażenie siedziby KGW Kolczyn

7 000,00 zł

sierpecki

84

Koło Gospodyń Wiejskich Bodzanowskie Pierożanki

Aktywne Dusze - Integrując Społeczeństwo

6 989,00 zł

płocki

85

Koło Gospodyń Wiejskich w Sierakówku

Aktywne KGW Sierakówek

5 623,00 zł

gostyniński

86

Koło Gospodyń Wiejskich GÓRKI GÓRĄ

EKO-Babeczki

7 000,00 zł

płocki

87

Ochotnicza Straż Pożarna w Czermnie

Komputerowy sprzęt biurowy w jednostce OSP Czermno

7 000,00 zł

płocki

88

Koło Gospodyń Wiejskich "Lwówianki" w Lwówku

Roztańczony Lwówek z KGW!

6 900,00 zł

gostyniński

89

Koło Gospodyń Wiejskich "Koziczki" Budy Kozickie

Gospodarne kobiety z Bud Kozickich aktywizujące mieszkańców wsi

7 000,00 zł

gostyniński

90

Stowarzyszenie Empowerment

AKTYWNE KOBIETY - MIMO NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

6 000,00 zł

płocki

91

Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce

Doposażenie siedziby KGW w Dąbrówce

2 000,00 zł

gostyniński

92

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Nasze Zatorze"

Zakup ekspresu kawowego

7 000,00 zł

sierpecki

93

Stowarzyszenie Ziemi Gostynińskiej

Aktywizacja kobiet wiejskich z terenu powiatu gostynińskiego

7 000,00 zł

gostyniński

94

Stowarzyszenie "Amicus" Gminy Dzierzążnia

Aktywne kobiety w gminie Dzierzążnia

7 000,00 zł

płoński

95

Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Kołozębiu

"Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" zadanie pn - Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie

6 925,00 zł

płoński

96

Koło Gospodyń Wiejskich Szapsk "My Kobiety"

Zakup stołów i krzeseł dla KGW Szapsk "My Kobiety"

7 000,00 zł

płoński

97

Koło Gospodyń Wiejskich w Krępicy

Rozwój lokalnej społeczności poprzez wyposażenie świetlicy dla Koła Gospodyń Wiejskich w Krępicy

7 000,00 zł

płoński

98

Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Wronie "Wronianki"

Wronianki w plenerze!

6 950,00 zł

płoński

99

Koło Gospodyń Wiejskich w Kownatach

Rozwój lokalnej społeczności poprzez wyposażenie strażnicy na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w Kownatach

7 000,00 zł

płoński

100

Koło Gospodyń Wiejskich w Skarżynie

Rozwój lokalnej społeczności poprzez zakup koszulek, lodówki i pawilonu ogrodowego dla Koła Gospodyń Wiejskich w Skarżynie

7 000,00 zł

płoński

101

Koło Gospodyń Wiejskich w Brodach

Rozwój lokalnej społeczności poprzez zakup strojów oraz wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich w Brodach

4 500,00 zł

płoński

102

Koło Gospodyń Wiejskich w Siedlinie

Rozwój społeczności Siedlina poprzez zakup mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej

7 000,00 zł

płoński

103

Koło Gospodyń Wiejskich "Meksykanki" w Chojnowie

Rozwój działalności KGW Meksykanki w Chojnowie

7 000,00 zł

żuromiński

104

Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążu

Wspieranie rozwoju aktywnych społecznie gospodyń z Raciąża poprzez doposażenie pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu

7 000,00 zł

płoński

105

Koło Gospodyń Wiejskich "Gospodyni Wyjątkowa" w Boguszewcu

Aktywne Babki Kręcą Same

7 000,00 zł

żuromiński

106

Fundacja "Wkra Możliwości"

Mama da radę

5 200,00 zł

płoński

107

Koło Gospodyń Wiejskich "Porzeczki" w Purzycach

Obszar "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" zadanie Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie

7 000,00 zł

żuromiński

108

Koło Gospodyń Wiejskich w Szczepkowie

Wyposażenie siedziby Koła Gospodyń Wiejskich w Szczepkowie

7 000,00 zł

płoński

109

Koło Gospodyń Wiejskich "Goliatki" w Goliatach

Aktywne KGW Goliatki

6 913,00 zł

żuromiński

110

Koło Gospodyń Wiejskich w Szerominku

Rozwój Koła Gospodyń Wiejskich poprzez zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Szerominek

7 000,00 zł

płoński

111

Koło Gospodyń Wiejskich "Karniszynianki"

Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich "Karniszynianki"

7 000,00 zł

żuromiński

112

Koło Gospodyń Wiejskich w Arcelinie

Rozwój Koła Gospodyń Wiejskich poprzez wyposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w miejscowości Arcelin

7 000,00 zł

płoński

113

Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Gralewie

Wzmocnienie działalności Koła Gospodyń Wiejskich poprzez zakup niezbędnego wyposażenia

6 850,00 zł

płoński

114

Koło Gospodyń Wiejskich w Kraszewie – Gaczułtach

Zakup wyposażenia do pomieszczeń Koła Gospodyń Wiejskich w Kraszewie Gaczułtach

7 000,00 zł

płoński

115

Koło Gospodyń Wiejskich Ciecierzanki

Zakup wyposażenia kuchennego i gospodarczego dla KGW Ciecierzanki

7 000,00 zł

płoński

116

Koło Gospodyń Wiejskich w Uniecku

Zakup wyposażenia dla KGW Unieck

7 000,00 zł

płoński

117

Koło Gospodyń Wiejskich Mała Wieś

Zakup wyposażenia gastronomicznego dla KGW Mała Wieś

7 000,00 zł

płoński

118

Koło Gospodyń Wiejskich w Kraśniewie

Zakup wyposażenia dla KGW w Kraśniewie

7 000,00 zł

płoński

119

Koło Gospodyń Wiejskich w Krajkowie

Zakup wyposażenia dla KGW w Krajkowie

7 000,00 zł

płoński

120

Koło Gospodyń Wiejskich w Kaczorowach

Zakup wyposażenia dla KGW w Kaczorowach

7 000,00 zł

płoński

121

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Raciąskiej "Ziemowit" w Raciążu

W kobietach siła! - doposażenie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Raciąskiej "Ziemowit", w celu aktywizacji i rozwoju kobiet oraz społeczności lokalnej

7 000,00 zł

płoński

122

Koło Gospodyń Wiejskich "Gościszanki" w Gościszce

Doposażenie sprzętu do KGW

7 000,00 zł

żuromiński

123

Stowarzyszenie Wizją Zespoleni

"Dobre jak u mamy" - wielokulturowość

7 000,00 zł

płoński

124

Koło Gospodyń Wiejskich "W kobiecym gronie" w Nowym Radzikowie

Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich

2 000,00 zł

płoński

125

Aktywni Seniorzy - Koziebrody

Zakup strojów ludowych dla Stowarzyszenia Aktywni Seniorzy w Koziebrodach

7 000,00 zł

płoński

SUMA

819 572 zł

Marta Milewska

Rzeczniczka Prasowa

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,

VIDEO fb yt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

 • 20221124_140155.jpg
 • 20221124_121554.jpg
 • JMajer.jpg
 • SKrawczynski.jpg
 • JNowacki.jpg
 • 20221126_114324.jpg

Geodezja

NAJNOWSZE KOMENTARZE