G24

 • smyk

   

 • zamek
   
 • petecki
   
 • roman
   
 • dekra
   
piątek, 09 grudnia 2022 19:30

Coraz bliżej do rozbudowy DK62

Wykonawcą zadania jest Arkas-Projekt. Umowa o wartości ok. 2,3 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 55 miesięcy od daty jej zawarcia (łącznie z okresem sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót). Do okresu realizacji wliczyliśmy 5 miesięcy na złożenie kompletnego wniosku o wydanie DŚU i 18 miesięcy na złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID. Zakończenie wszystkich prac projektowych przewidywane jest w ciągu 27 miesięcy od daty podpisania umowy tj. w pierwszej połowie 2025 r.

Zakres prac

Zadaniem wykonawcy jest przygotowanie dokumentacji: projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie DŚU i decyzji ZRID dla odcinka DK62 o długości 2,1 km. Ponadto wykonawca opracuje dokumentację przetargową do ogłoszenia postępowania na realizację robót. 

Kalendarium

31 sierpnia 2022 r. - ogłoszenie przetargu na projekt
6 października 2022 r. - otwarcie ofert
10 listopada 2022 r. - wybór najkorzystniejszej oferty
9 grudnia 2022 r. - podpisanie umowy z wykonawcą

Porozumienie

1 czerwca 2022 r. pomiędzy GDDKiA i Prezydentem Miasta Płocka podpisane zostało porozumienie regulujące podział obowiązków związanych z przygotowaniem, realizacją i późniejszym zarządzaniem rozbudowanym odcinkiem drogi krajowej nr 62.

4 lutego 2022 r. Minister Infrastruktury zatwierdził aneks do Programu Inwestycji. Umożliwia on rozbudowę fragmentu DK62 także na terenie sąsiedniej gminy Słupno. Poprzednio plany rozbudowy odcinka od ul. Harcerskiej do granicy miasta Płocka obejmowały wyłącznie możliwość poszerzenia w granicach administracyjnych Płocka. Teraz, zamiast poszerzenia istniejącej jezdni DK62 o jeden pas ruchu, możemy dobudować jezdnię o dwóch pasach ruchu i pas dzielący. Pozwoli to dostosować przekrój DK62 do stale wzrastającego natężenia ruchu i w efekcie poprawić bezpieczeństwo na odcinku wylotowym z Płocka.

Dwie jezdnie DK62 w Płocku

Dzięki decyzji Ministra Infrastruktury o zwiększeniu środków finansowych będzie można rozbudować DK62 (ul. Wyszogrodzka) w Płocku do dwóch jezdni po dwa pasy ruchu, od Alei Armii Krajowej do granicy miasta. To łącznie ok. 3,3 km. Na całej długości jednojezdniowego fragmentu ul. Wyszogrodzkiej, po stronie północnej, dobudowana zostanie druga jezdnia, która przejmie ruch w kierunku centrum. Trasa będzie dostosowana do parametrów drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego).

Realizację podzielono na dwa odcinki:

od Alei Armii Krajowej do ul. Harcerskiej

Odcinek realizowany będzie przez władze Płocka. Przebudowany zostanie obiekt inżynierski na rzece Rosicy, powstanie dodatkowa jezdnia na odcinku od ul. Morelowej do ul. Harcerskiej, rondo turbinowe na skrzyżowaniu z ul. Harcerską oraz ścieżka pieszo-rowerowa. Ten odcinek od początku był planowany w układzie 2x2.

od ul. Harcerskiej do granicy Miasta Płocka

Na odcinku realizowanym przez GDDKiA, na skrzyżowaniu z ul. Parcele powstanie rondo, a wzdłuż całego odcinka ścieżka pieszo-rowerowa. Zmodernizowany zostanie punkt preselekcyjnego ważenia pojazdów oraz wykonane zatoki autobusowe. Ten odcinek pierwotnie był planowany do poszerzenia i układu 2+1, a teraz będzie miał układ 2x2.

Skomunikowanie Płocka z innymi miastami

Podjęliśmy działania dotyczące skomunikowania Płocka z innymi miastami oraz siecią dróg krajowych. Zależy nam, aby nowa droga ekspresowa S10 została zlokalizowana w optymalnej odległości od Płocka. To umożliwi jego połączenie z innymi miastami, w tym także stolicą Polski. Przyczyni się również do rozwoju gospodarczego Płocka.

Na początku sierpnia br. podpisaliśmy dwie umowy z konsorcjum TPF (lider) i Databout (partner), które opracuje dokumentację przygotowawczą dla połączenia autostrady A1 od Włocławka do Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW).

Pierwsza z nich obejmuje odcinek przyszłej S10 na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, a druga pozostałą część S10 i fragment S50 w granicach woj. mazowieckiego. Dokumentacja obejmie również połączenie S10 z Płockiem poprzez dwujezdniową DK60.
Obecnie nie można określić dokładnej odległości nowej drogi ekspresowej S10 od granic miasta Płocka. Jednak niezależnie od docelowej lokalizacji S10, Płock będzie skomunikowany nią poprzez DK60, czyli drogę dwujezdniową, z dwoma pasami ruchu, o parametrach drogi klasy GP o częściowo nowym przebiegu. Droga ta zostanie zbudowana również przez GDDKiA.

Małgorzata Tarnowska
GDDKiA

VIDEO fb yt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

 • HChybicki.jpg
 • IMG_20230321_165951.jpg
 • IMG_20230321_165917.jpg
 • IMG_20230321_093108.jpg
 • marciniak.jpg
 • TTomasik.jpg
 • IMG_20230321_093200.jpg
 • kaminski.jpg
 • RMarkiewicz.jpg
 • JWantuchowicz.jpg
 • DWeclewska.jpg
 • HKomosinska.jpg
 • markiewicz.jpg
 • AGbel.jpg
 • szalwinska.jpg
 • RFortuniak.jpg
 • jankowski.jpg

Geodezja

NAJNOWSZE KOMENTARZE